Direct naar content

De docent als data-expert in het VO

 • Doelgroepen
  Middenmanagers, Leerkrachten
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  11 februari 2015
 • Prijs
  € 95,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Docenten doen ervaring op met betrekking tot het analyseren en interpreteren van leerresultaten op basis van klas-, leerjaar- en cohortanalyse. Deelnemers ondervinden hoe zij data-analyse kunnen inzetten ten behoeve van opbrengstgericht werken.

Inhoud
Analyseren van data is op veel scholen nog een zaak van de directie. Toch kunnen juist docenten/vakgroepen veel baat hebben bij beheersing van data-analyse. In deze werkbijeenkomst ervaren deelnemers aan de hand van praktijksimulaties welke bijdrage data-analyse kan leveren aan de dagelijkse onderwijspraktijk.

Werkwijze
Na een korte plenaire bijeenkomst gaan de deelnemers in kleine groepen onder begeleiding aan de slag met het lezen en interpreteren van leerresultaten, speciaal gericht op het stellen van de juiste vragen met als doel in een later stadium de juiste interventies in de klas te kunnen uitzetten.

Opbrengst
De docent heeft ervaring opgedaan in het analyseren en interpreteren van leeropbrengsten op het niveau van de klas, het leerjaar, het cohort en is in staat op basis hiervan conclusies, verdiepingsvragen en/of aanbevelingen te formuleren.

Deze training is gevalideerd door Registerleraar (3 Ru).

Omvang
De bijeenkomst vindt plaats op 11 februari 2015 en duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30.
De bijeenkomst wordt verzorgd door Detje de Kinderen en Felix Razenberg.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.

Registerleraar

Register leraar