Direct naar content

De PrO-docent van nu én de toekomst

 • Doelgroepen
  Docenten
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  17 september, 15 oktober en 19 november 2015
 • Prijs
  € 695,00
 • Locatie
  Praktijkschool Apeldoorn

Doel

In het najaar van 2016 organiseert KPC Groep een driedaagse training, speciaal voor docenten praktijkonderwijs. Centraal staat de PrO-docent van nu én de toekomst: waar staat u als didacticus, pedagoog/begeleider én als onderwijsontwikkelaar? Welke stappen zijn nodig in uw verdere ontwikkeling? Samen met collega’s gaan we in op die thema’s die u dagelijks bezighouden. De kracht van deze training is dat we rondom diverse actuele thema’s de diepte ingaan en daarbij het leren van en met elkaar verbinden De bijeenkomsten vinden plaats op Praktijkschool Apeldoorn.

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 ‘De goede les: de PrO-docent als didacticus’

 • Kennismaking; bespreken opzet leergang; formuleren persoonlijke doelen; inventarisatie voor keuzemodule tijdens bijeenkomst 3.
 • Onderwerp 1: het geven van doelgericht onderwijs. Aan de orde komen effectieve instructie, differentiatie en feedback op leerdoelen.
 • Onderwerp 2: de goede les aan de hand van adaptief onderwijs: hoe werk te maken van de competenties autonomie, competentie en relatie? Wat maakt u tot een ‘geslaagde’ docent in het praktijkonderwijs? We gaan aan de slag met een zelfanalyse.
 • Huiswerkopdracht: aan de hand van de zelfanalyse bepaalt u een of meerdere leerdoelen voor de komende periode.

Bijeenkomst 2 ‘Leeractiviteiten: de PrO-docent als pedagoog en begeleider’

 • Terugblik op bijeenkomst 1; bespreking huiswerkopdracht; ‘vieren’ van geboekte resultaten.
 • Onderwerp 1: de kern van het praktijkonderwijs: coaching en IOP. We gaan aan de slag met ‘het IOP in mijn les’. Iedere deelnemer neemt een IOP mee van een van zijn of haar leerlingen. We gaan aan de slag met de thema’s ‘van coaching naar concrete doelen in de les’ en ‘hoe organiseer ik de begeleiding in mijn les op individuele leerdoelen?’ Wanneer is het rendement én het gevoel van ‘zelf doelen stellen en bereiken’ door de leerling het hoogst? Wat is van u nodig om dit realiseren?
 • Onderwerp 2: procesevaluatie en productevaluatie. Na de les: hoe meet u als docent de opbrengsten van het leerproces en het leerproduct van de leerling? Formatieve en summatieve evaluatie, feedback voor zelfregulerend leren, peer assessment, zelfbeoordeling en -reflectie staan hier centraal.
 • Huiswerkopdracht: aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst stelt u een leerdoel voor uzelf als pedagoog/begeleider.


Bijeenkomst 3 ‘De onderwijsinhoud: de PrO-docent als onderwijsontwikkelaar’

 • Terugblik op bijeenkomst 2; bespreking huiswerkopdracht; ‘vieren’ van geboekte resultaten.
 • Onderwerp 1: Van leerroute naar leerplan naar leerarrangement.  Hoe vertaalt u de leerlijnen naar de leerarrangementen voor de dagelijkse praktijk en hoe realiseert u vervolgens betrokken, uitdagend en interessant onderwijs voor uw leerlingen?
 • Onderwerp 2: Optioneel: onderdeel op basis van behoeften van de deelnemers (tijdens de 1e bijeenkomst inventariseren we rondom welk thema de groep behoefte heeft aan verdere verdieping/scholing). Alternatief is dat we ingaan op de 21e eeuwse vaardigheden in het PrO: wat betekenen deze voor onze leerlingen en hoe kunnen we hier praktisch mee werken?
 • Afsluiting van de bijeenkomst.


Omvang
Deze driedaagse training vindt plaats op 17 september, 15 oktober en 19 november 2015 en duurt van 9.30 - 16.00 uur. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25. Inschrijven kan tot en met 10 juli 2015.

De bijeenkomsten worden verzorgd door Dennis Heijnens en Wout Schafrat, twee adviseurs van KPC Groep die jarenlange ervaring hebben in het praktijkonderwijs, de ins & outs kennen van (beleids-)ontwikkelingen en expertise hebben met de uitdagingen en opdrachten in het praktijkonderwijs.

We kunnen deze bijeenkomsten ook bij u op de locatie verzorgen (‘in company’). Neem hiervoor contact op met Dennis Heijnens.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.