Direct naar content

PrO: passend onderwijs en de regionale aanpak in de transitie naar arbeid

 • Doelgroepen
  Directeuren, Teamleiders, Docenten, Zorgfunctionarissen
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  12 maart 2015
 • Prijs
  € 250,00
 • Locatie
  Ommen

Doel

Ook in het nieuwe schooljaar organiseert KPC Groep een aantal expertisebijeenkomsten voor scholen voor praktijkonderwijs. Daarbij wordt ingegaan op diverse belangrijke ontwikkelingen voor uw school.

Inhoud

 • Wat betekent passend onderwijs voor uw school? Gastspreker Aleid Schipper gaat samen met u in op deze vraag.
 • Hoe gaan we werk maken van de regionale aanpak in de transitie naar arbeid? Gastsprekers presenteren hun inzichten. In Ommen: Hans Reede directeur van Practicon Doetinchem. In Waalwijk: Jack Smulders directeur van ’t Wildveld in Venlo.
 • Hoe maakt u op uw eigen school werk van de verworven inzichten?


Werkwijze 
De bijeenkomst met een bijzonder concept:

 • Interactief: informeren, delen en werken.
 • Up-to-date informatie: informatie die u echt verder helpt.
 • Opbrengstgericht voor uw school: een actieplan voor morgen.
 • Maatwerk: aansluiten op de kracht én de uitdagingen van uw eigen school.

Opbrengst
Heeft u specifieke leervragen? Stuur ze ons per mail toe. Tijdens de bijeenkomst kunnen we dan nog beter inspelen op uw wensen en behoeften. Mail uw vraag naar Dennis Heijnens.

Omvang
Deze bijeenkomst vindt plaats op 12 maart 2015 en duurt van 13.30 - 16.30 uur. Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 2 deelnemers per school inschrijven.

Het totale aanbod ziet er als volgt uit: 

Het toezichtkader: werken van urgentie en ambitie

Het primaire proces: IOP, OPP en coaching

Het praktijkonderwijs en passend onderwijs: actuele ontwikkelingen

Werk maken van de domeinen wonen en vrije tijd besteding 

Over de verschillende bijeenkomsten wordt een staffel gehanteerd. De bijdrage voor de deelname van 1 persoon per school bedraagt € 250,-, bij 2 personen is de bijdrage € 475,-, bij 3 personen € 700,- en bij 4 personen € 900,-.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Dennis Heijnens en Wout Schafrat. Beide adviseurs van KPC Groep hebben jarenlange ervaring in het praktijkonderwijs, kennen de ins & outs van (beleids-)ontwikkelingen en de uitdagingen en opdrachten in het praktijkonderwijs.

Desgewenst kunnen we deze bijeenkomst ook bij u op de locatie verzorgen (‘in company’). Neem hiervoor contact op met Dennis Heijnens.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.