Direct naar content

Inspiratiesessie: Toekomstbestendig onderwijs in een krimpsituatie

 • Doelgroepen
  Schoolleiders, Bestuurders
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  11 september 2017
 • Prijs
  € 195,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Een inspiratiesessie voor scholen Voortgezet Onderwijs die in een krimpsituatie zitten of gaan komen. Aan welke knoppen kan het MT draaien met het oog op de realisatie van toekomstbestendig onderwijs? Hoe kan het MT eigen keuzes maken zonder afbreuk te doen aan de missie van de school?


Inhoud
De volgende thema’s komen aan bod:
1. De situatie van de school  en hoe deze te analyseren
2. Het geprognotiseerde leerlingenaantal op het dieptepunt van de krimp
3. Het identificeren van de consequenties van krimp
4. Onderwijs anders organiseren zonder afbreuk te doen aan het aanbod

Werkwijze

Vooraf brengen de deelnemers de huidige situatie in beeld aan de hand van een opdracht.
Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar het gesprek aan wat de implicaties zijn van de krimp. Vervolgens verkennen  we hoe het onderwijs op een andere manier kan worden ingericht zodanig dat het aanbod gehandhaafd blijft. Hierbij wordt het Onderwijs Anders-model geïntroduceerd en wat dit voor de eigen school betekent. We maken gebruik van mindmappen en andere actieve werkvormen.

Opbrengst
De deelnemende scholen krijgen zicht op wat de implicaties zijn van krimp op de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast krijgen deelnemers zicht op de mogelijkheden om onderwijs op een andere manier in te richten en een model voor gespreksvoering hierover binnen de school.  

Omvang
Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 september 2017, duurt van 13.00 - 17.00 uur en wordt verzorgd door Detje de Kinderen en Felix Razenberg. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25.


Contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.