Direct naar content

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB in het praktijkonderwijs)

 • Doelgroepen
  Leerkrachten, Middenmanagers, Teamleiders
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  16 februari en 6 april 2017
 • Prijs
  € 395,00
 • Locatie
  Hilversum

Doel

In het praktijkonderwijs staan de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ centraal. Dit is de kern van het coachgesprek. Het mondt uit in persoonlijke leerdoelen in het IOP over de domeinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap.

LOB biedt een complementaire aanvulling op dit gesprek. De 5 loopbaancompetenties bieden structuur en houvast voor zowel de docent als de leerling om meer bewust en onderbouwd te werken aan bewuste keuzes voor later waar het gaat om leren en arbeid.

Inhoud

Dag 1

 • Wat is LOB?
 • Waar zitten de verschillen en overeenkomsten met het coachgesprek?
 • Hoe plaatsen we de uitkomsten in het IOP?
 • Wat vraagt dit van mij als mentor en van mij als docent?
 • Werkopdracht en huiswerk.

Dag 2

 • Bespreken huiswerkopdracht.
 • Leren van de gevoerde coach- en LOB-gesprekken.
 • De goede vragen centraal.
 • LOB in de school.

Werkwijze
We werken aan de hand van concrete opdrachten in subgroepen waarbij theorie en praktijk afwisselend aan bod komen. Deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst ook eigen keuzes maken in wat ze gaan leren en met wie. We willen werken met concreet filmmateriaal van de cursisten zelf.

Opbrengst

 • Kennis over verschillen en overeenkomsten coaching en LOB gesprekken.
 • Concrete handvatten voor de integratie van LOB in de werkwijze van coaching en begeleiding van leerlingen in de eigen school.
 • Professionalisering van de coachcyclus in de eigen school.

Omvang
Deze tweedaagse training vindt plaats op 16 februari en 6 april 2017 en duurt van 12.30 - 16.30 uur. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 24.
De bijeenkomsten worden verzorgd door Dennis Heijnens en Wout Schafrat.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.