Direct naar content

Opleiding tot differentiatiecoach: Opbrengstgericht differentiëren

 • Doelgroepen
  Docenten
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 550,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel


 • Het creëren van een referentiekader voor opbrengstgericht differentiëren.
 • Het referentiekader vorm en inhoud geven.
 • Met het referentiekader in de les aan de slag gaan.
 • De docenten praktische handvatten bieden in de les.
 • Het gesprek met elkaar voeren.

 
Inhoud
De docenten worden uitgedaagd en toegerust (kennis vergroten en toepassen) rondom het thema Opbrengstgericht differentiëren in de klas - omgaan met verschillen.
Denk hierbij aan:  

 • het in kaart brengen van de startsituatie en de leerdoelen van de docent;
 • de verschillende vormen van differentiëren;
 • de leerdoelen en succescriteria van het curriculum en de lessen én hoe deze te communiceren;
 • het signaleren/observeren/(h)erkennen van verschillen (waaronder onderpresteren, data-analyse);
 • het uitdagen en motiveren van leerlingen door differentiatie;
 • het DIM-model en hoe je dat in de klas kunt aanpakken.

De docent krijgt handvatten om in de les zichtbaar te maken dat hij/zij anticipeert op de verschillen tussen leerlingen door het aanbod te variëren (pedagogisch/didactisch) en dit toe te passen in de praktijk.

Werkwijze
De docenten leren door overdracht van kennis, het uitvoeren van groepsopdrachten waarbij gereflecteerd wordt op eigen handelen en de stappen die zij nog moeten zetten om zich verder te ontwikkelen. Dat gebeurt ook door het geven van feedback.Register leraar

Opbrengst
Deelnemers hebben kennis en praktijkervaring met betrekking tot opbrengstgericht werken, differentiëren en 'de goede les' in de klas.
Daarnaast krijgen de docenten handvatten om als coach collega's te begeleiden op dit thema. Alle deelnemers ontvangen (bij volledige aanwezigheid) na de opleiding een certificaat dat is goedgekeurd door het Lerarenregister.

Omvang
Deze opleiding vindt plaats op 13 september, 11 oktober, 15 november 2016 en 10 januari en 14 februari 2017 en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20.
De trainers zijn Detje de KinderenFelix Razenberg en Esther de Boer.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.