Direct naar content

De PrO-docent van nu én de toekomst 2.0

 • Doelgroepen
  Docenten
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  29 september, 3 november en 1 december 2016.
 • Prijs
  € 695,00
 • Locatie
  Praktijkschool Apeldoorn

Doel

In 2015 had KPC Groep een primeur. We namen het initiatief voor een driedaagse training speciaal voor docenten in het praktijkonderwijs. De training sloeg aan en voorzag in een duidelijke behoefte bij docenten om meer in hun kracht te komen staan. Daarom vindt dit jaar opnieuw een driedaags scholingsprogramma plaats voor docenten praktijkonderwijs. De inhoud is op basis van feedback van de deelnemers aan de eerste training verder aangescherpt en geactualiseerd.

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: 'de PrO-docent als didacticus’

 • Kennismaking; bespreken opzet training; formuleren persoonlijke doelen;
 • Onderwerp 1: voldoen aan de basisbehoeftes van je leerlingen: hoe succesvol werk te maken van autonomie, competentie en relatie? Wat maakt u tot een ‘geslaagde’ docent in het praktijkonderwijs?
 • Onderwerp 2: welk docentgedrag heeft nu echt bewezen effect op het leren van uw leerlingen? Hoe verbetert u de leerprestaties van uw leerlingen? Aan de slag met thema’s als: doelgericht onderwijs, het opstellen van succescriteria, evalueren en de rol van de leerling hierbij.
 • Huiswerkopdracht: aan de hand van een zelfanalyse bepaalt u een of meerdere leerdoelen voor de komende periode. 
   


Bijeenkomst 2: ‘de PrO-docent als pedagoog en begeleider’

 • Terugblik op bijeenkomst 1; bespreking huiswerkopdracht; ‘vieren’ van geboekte resultaten.
 • Onderwerp 1: de kern van het praktijkonderwijs: in gesprek met mijn leerlingen. We gaan aan de slag met het thema coaching: op basis van concrete theorie en een kijkwijzer analyseert u coachgesprekken van collega’s uit het PrO. Op basis hiervan komt u tot persoonlijke leerdoelen.
 • Onderwerp 2: feedback als krachtig leermiddel. Hoe begeleidt u uw leerlingen effectief op hun eigen doelen?
 • Huiswerkopdracht: aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst stelt u een leerdoel voor uzelf als pedagoog/begeleider.


Bijeenkomst 3: 'de PrO-docent als onderwijsontwikkelaar’

 • Terugblik op bijeenkomst 2; bespreking huiswerkopdracht; ‘vieren’ van geboekte resultaten.
 • Onderwerp 1: curriculum ontwikkeling: waar heeft u wettelijk gezien mee te maken en hoe vertaalt u dit door naar uw eigen lessen?
 • Onderwerp 2: meer uitdagende en betekenisvolle lessen. Aan de slag met uw eigen lessenserie op basis van thema’s als: samenwerkend leren, optie&actiekeuzes, 21st century skills, didactische werkvormen, betekenisvol leren en de digitale leeromgeving.
 • Afsluiting van de bijeenkomst.


Omvang
Deze driedaagse training vindt plaats op 29 september, 3 november en 1 december 2016 en duurt van 9.30 - 16.00 uur. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25. Inschrijven kan tot en met 30 juni 2016.

De bijeenkomsten worden verzorgd door Dennis Heijnens en Wout Schafrat, twee adviseurs van KPC Groep die jarenlange ervaring hebben in het praktijkonderwijs, de ins & outs kennen van (beleids-)ontwikkelingen en expertise hebben met de uitdagingen en opdrachten in het praktijkonderwijs.

We kunnen deze bijeenkomsten ook bij u op de locatie verzorgen (‘in company’). De training kan daarbij in zijn geheel verzorgd worden of op basis van enkel die onderdelen die voor uw school van toegevoegde waarde zijn. Neem hiervoor contact op met Dennis Heijnens.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.