Direct naar content

Calamiteitenteam

Over KPC Groep
Calamiteitenteam
Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met geweld, bedreigingen, ontucht, racisme, ongelukken, moord en soms zelfs met de gevolgen van een ramp. Buiten de beschikbaarheid van draaiboeken, zijn scholen vaak niet goed voorbereid op dit soort calamiteiten. Ze worden belaagd door de media en moeten in korte tijd veel beslissingen nemen. Het calamiteitenteam van KPC Groep biedt hulp als de school het niet alleen kan.

Een school die te maken krijgt met een calamiteit, die invloed heeft op het sociaal-emotioneel welbevinden van management, personeel, leerlingen, ouders en directe omgeving, kan gratis advies krijgen van adviseurs van het calamiteitenteam. Deze medewerkers hebben ruime ervaring in gespreksvoering op het gebied van crisissituaties.
Daarnaast doen scholen regelmatig preventief beroep: de school is bezig met het maken van een draaiboek bij calamiteiten en verzamelt materiaal.

Films
Het calamiteitenteam heeft in juni 2012 drie filmpjes uitgebracht waarin schoolleiders en experts terugblikken op de dilemma’s die ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.

 

Hoe ga je hiermee om? In deze films aandacht voor de zelfdoding van een leerling uit 5 vwo, het verzoek van ouders om de begrafenis van hun zoon in de aula te houden en het tumult dat ontstond nadat een kleuter werd beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

 

Inschakelen calamiteitenteam
Het calamiteitenteam is 24/7 bereikbaar! U kunt contact opnemen met Ineke van Sijl (KPC Groep) voor PO via 06-53198452 of Machiel van de Laar voor VO/MBO via 06-10436501.


Meer over het calamiteitenteam

 
Meer over dit onderwerp


Download

Contact met adviseur

Publicatie

Als een ramp de school treft

De 4de druk van 'Als een ramp de school treft' is verschenen met aandacht voor de rol van social media.

Veilig schoolklimaat

Veilig schoolklimaat voorkomt calamiteiten

Artikel Kader Primair crisismanagement

Artikel Kader Primair Crisismanagement