Direct naar content

Begripsontwikkelend voorlezen aan kleuters

Voorlezen is belangrijk voor het bevorderen van de taalontwikkeling en het leesplezier bij jonge kinderen. Er zijn echter ook steeds meer aanwijzingen dat prentenboeken aanknopingspunten bieden voor het stimuleren van literaire, sociaal-emotionele en reken- en wiskundige begripsontwikkeling. Prentenboeken bieden waardevolle ingangen om de cognitieve ontwikkeling te ondersteunen. Daarom heeft KPC Groep in samenwerking met verschillende universiteiten een bijzonder scholingsprogramma ontwikkeld rondom begripsontwikkeld voorlezen.

Geplande data

Contact met adviseur

Delen