Direct naar content

Benchmark taakbeleid

Mentoraat, interne begeleiding, beroepspraktijkvorming (bpv) en stagebegeleiding. Elke school worstelt met de vraag hoeveel tijd (taakuren) een leraar moet krijgen voor een bepaalde taak. Maar hoe geven andere scholen hun taakbeleid vorm? Zijn wij een uitzondering? Wat kunnen we van andere scholen leren? Voor een antwoord op deze vragen biedt KPC Groep het onderwijs benchmarks aan.

Hoe werkt het?
Als onderwijsadviesbureau beschikken we door jarenlange ervaring en onze uitgebreide contacten met onderzoekers over een grote hoeveelheid data. Soms bouwen we deze data op met eigen onderzoek. Door deze data te verrijken met actuele informatie uit onze beroepspraktijk en die van scholen, kunnen we vergelijkingen maken op basis van verschillende parameters. Besturen, management en teams kunnen op basis van de geobjectiveerde gegevens uit deze benchmarks data-driven beslissingen nemen en legitimeren.

KPC Groep benchmarkt het primaire proces en niet processen als financiën en overhead. Het gaat dan om vragen als: Hoeveel tijd besteden medewerkers in deze school aan deze klus en is dat in verhouding tot het type school en het type leerlingen? Deelname aan een benchmark levert u een (maatwerk)rapportage (inclusief conclusies) waarin uw situatie wordt afgezet tegen het landelijke gemiddelde uit de benchmark.

Lopend

  • Beroepspraktijkvorming (BPV) (MBO)
  • Mentoraat (VO)

Verwacht

  • Interne begeleiding (PO)
  • Traditioneel vernieuwingsonderwijs (VO)
  • Sectievoorzitterschap (VO)


Afgerond

  • Opslag voor- & nawerk (VO)

 

Praktijkvoorbeeld

 

Wilt u deelnemen aan een van de lopende of verwachte benchmarks neem dan contact op met Hans Burgmans.

 

Meer weten?

Meer over leiderschaps- en managementontwikkeling?

Praktijkvoorbeeld benchmark mentoraat

Case benchmarking knippenberg

Delen