Direct naar content

Onderzoek verbindende schakel tussen school en werkveld

Dr. Jos Castelijns
Lector eigentijds beoordelen in het onderwijs, Hogeschool De Kempel, Helmond

   
Jos CastelijnsHet samen opleiden van leraren door lerarenopleidingen en scholen is een positieve ontwikkeling. Leren op de werkplek kan bijdragen aan een betere toerusting van de student. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Het is een mooie stap dat door werkveld en lerarenopleidingen  de verantwoordelijkheid wordt genomen om samen te werken aan betere opleidingen voor de leraren van de toekomst. Op dit moment wordt van overheidswege ook flink geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van die samenwerking. Om die investeringen te laten renderen is het wel belangrijk dat de samenwerking tussen lerarenopleiding en werkveld verder gaat dan alleen het organiseren ervan. Alleen het organiseren van bijvoorbeeld ‘Opleiden in de school’ maakt nog geen betere opleiding voor het lerarenberoep. Een gemeenschappelijke visie van de partners op het opleiden van leraren is nodig maar niet vanzelfsprekend. De vragen waartoe er opgeleid moet worden en hoe we zouden moeten opleiden zijn vaak nog niet voldoende beantwoord, terwijl dat wel nodig is. Lerarenopleidingen en scholen kunnen veel voor elkaar en voor studenten betekenen, maar er is dan wel een opleidingskundig concept nodig op basis waarvan je het samen opleiden vormgeeft. Is er dat niet, dan is het risico groot dat de student in een niemandsland zwerft, tussen opleiding en school.

Overigens ben ik wel positief als ik denk aan het opleiden in de school. Er worden aanpakken ontwikkeld die perspectief bieden. Persoonlijk denk ik dat collectief leren een uitstekende gelegenheid biedt om van elkaar sterkten gebruik te maken elkaar waar nodig aan te vullen en om samen nieuwe leeromgevingen te creëren voor de leerlingen, maar ook voor de docenten zelf. De aanpak van het Collectief praktijkonderzoek, ontwikkeld door het Interactum lectoraat ‘Kantelende kennis”, zou een uitstekend middel kunnen zijn om met alle belanghebbenden een betekenisvolle context te creëren voor het opleiden van leraren. Waar het om gaat is dat je met elkaar een collectieve ambitie ontwikkelt en van daaruit nadenkt over belangrijke vragen die over het opleiden van leraren gesteld moeten worden, dat je data verzamelt om die vragen te beantwoorden, dat je uit de antwoorden consequenties trekt voor de eigen opleidingspraktijk en dat je de ontwikkeling daarvan weer kritisch volgt. Dat alles vraagt veel van de belanghebbenden en een scherpe dialoog. Maar zonder wrijving geen glans!

Tussen 2002 en 2010 was ik één van de drie lectoren van het lectoraat Kantelende kennis. De opdracht was om te onderzoeken hoe je onderwijspraktijken kunt realiseren die voor allen belanghebbenden betekenisvol en motiverend zijn. Aan de hand van 48 casestudies maakten we zichtbaar dat er op het niveau van de organisatie, tussen opleidingen en op het niveau van de klas met de hulp van het collectief praktijkonderzoek betekenisvolle leerpraktijken konden worden gerealiseerd. Je kunt lerarenopleidingen en scholen en studenten, leraren en lerarenopleiders verbinden door samen collectief praktijkonderzoek te doen. Op die manier maak je van de lerarenopleiding een betekenisvolle leerpraktijk. 

Reageer

Gebruik dit formulier om uw reactie achter te laten.
*
*
*
 
Captcha

 
*

Leren in verbinding

 Ton Bruining

Leerpotentieel academische opleidingsschool

 Sanne Akkermans

Verbinders in de praktijk

 Willy van Dijk

Samen opleiden van leraren voor het technisch beroepsonderwijs

 Mark Boiten

De werkplek als leidend perspectief

 Miranda Timmermans

Delen