Direct naar content

Samen opleiden van leraren voor het technisch beroepsonderwijs

Mark Boiten

directeur lerarenopleidingen beroepsonderwijs van Hogeschool Windesheim

Mark BoitenHet opleiden van jongeren voor een technisch beroep is een ingewikkelde opdracht. Zeker als het beroepen betreft waarbij de technologie zich razendsnel en blijvend ontwikkelt. Mbo-instellingen zoeken voortdurend naar vormen waarin ze de verbinding kunnen blijven maken tussen school en beroepspraktijk. Docentenstages worden ingezet, bedrijven plaatsen moderne technologie in de school, instructeurs uit de beroepspraktijk zijn onmisbaar en er ontstaan steeds meer voorbeelden van hybride leeromgevingen waarin schools leren en werkplekleren een vloeiende pendelbeweging vormen.  

Het opleiden van leraren voor datzelfde technisch beroepsonderwijs is zo mogelijk nog ingewikkelder dan dat beroepsonderwijs zelf. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen technisch beroepsonderwijs is de afstand tot de technische beroepen waarvoor het mbo opleidt immers nog veel groter. In hun huidige vorm zullen de drie nog bestaande lerarenopleidingen die afstand ook niet meer overbruggen. Het lijkt tijd voor de opleidingsschool technisch beroepsonderwijs.  En dan niet de opleidingsschool 1.0 zoals we die al kennen en waarin scholen en lerarenopleidingen samen afspraken maken over het ontwerp en de uitvoering van het curriculum. Nee, we lijken de sprong te moeten maken naar een opleidingsschool 3.0, waarin lerarenopleidingen, het beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven intensief samen optrekken.  

De opleidingsschool 3.0 is een hybride leeromgeving waarin jongeren, leraren, medewerkers uit het bedrijfsleven en lerarenopleiders samen leren aan en van de praktijk van het beroep. Een omgeving waarin werkplekleren de maat is, nieuwe technologie wordt ontwikkeld en uitgetest en opleiders in en op hun werk worden ondersteund door specialisten op het terrein van pedagogiek en didactiek.  

Het leren en opleiden in de opleidingsschool technisch beroepsonderwijs is nooit af. De ontwikkeling van de technologie van het beroep maakt dat er voortdurend en gezamenlijk moet worden gezocht naar opleidingsprogramma’s die passend zijn voor de vraag van morgen. Bij de ontwikkeling en uitvoering van die programma’s moeten alle actoren worden ingezet op de expertise waar ze goed in zijn.

In mijn werk als auditor voor Het Platform Beroepsonderwijs heb ik voorbeelden gezien van technisch beroepsonderwijs waarin de hele beroepskolom was betrokken, van vmbo tot en met universiteit. In al die voorbeelden ontbrak de lerarenopleiding. Ik zou het mooi vinden als we met elkaar een vorm konden vinden waarin lerarenopleiders specifieke hoogwaardige kennis van leren en opleiden toevoegen en daarmee hun bijdrage leveren aan de versterking van het leren in die beroepskolom.  

Het ROC van Twente, Tech Your Future, het technisch bedrijfsleven in Oost-Nederland, Saxion en de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs van Windesheim gaan de uitdaging aan om een nieuwe vorm te vinden voor het leren en opleiden van onderwijsprofessionals in het technisch beroepsonderwijs. De naam ‘Teacher Tech College Oost-Nederland’ staat straks voor een flexibel modulair opleidingspalet waarin genoemde partners ieder vanuit hun eigen expertise gezamenlijk bijdragen aan het opleiden van state of the art onderwijsprofessionals, die op hun beurt garant staan voor hoogwaardig technisch beroepsonderwijs. Het Teacher Tech College Oost-Nederland lijkt daarmee de concretisering van de opleidingsschool 3.0 te worden.

Als lid van de Stuurgroep realiseer ik me terdege dat het ook met dit initiatief niks wordt als de partners onvoldoende de bereidheid tonen om elkaar sterker te maken. Het op elkaar leggen van ideeën van de onderscheiden partners is daarvoor niet voldoende.

Wat dat betreft ben ik het helemaal eens met wat Ton Bruining zegt in de aankondiging van de masterclass ‘Leren in verbinding’. We komen er niet als partners ieder vanuit hun eigen wens blijven denken en handelen. Het gaat veel meer om de vraag: wat willen we als netwerk, als partnerschap samen bereiken. Als we die vraag kunnen stellen komt er ruimte voor een transformatie in de manier waarop we studenten en leraren opleiden.

Reageer

Gebruik dit formulier om uw reactie achter te laten.
*
*
*
 
Captcha

 
*

Leren in verbinding

 Ton Bruining

Educatieve netwerken

 Jos Castelijns

Leerpotentieel academische opleidingsschool

 Sanne Akkermans

Verbinders in de praktijk

 Willy van Dijk

De werkplek als leidend perspectief

 Miranda Timmermans

Delen