Direct naar content

Loopbaanleren als basis voor Niveau2Plus bij ROC de Leijgraaf

Eric van Daelen en de kersvers benoemde onderwijsmanager Simon Reijnders beschrijven hun visie op Niveau2Plus en zoomen in op de rol van Loopbaanleren binnen dit traject. Loopbaanleren is immers een belangrijke pijler van Niveau2Plus.

Eric van DaelenEric van Daelen: directeur Niveau2Plus, Entree-opleidingen en inburgering en educatie
“De leerling volgt een opleiding bij ons vanaf instroom tot en met diplomering (dan wel andere vorm van uitstroom). ROC de Leijgraaf wil de loopbaan van de leerling zo succesvol mogelijk maken. Vóór instroom en na uitstroom wordt samengewerkt met externe partners om doorstroom zo passend mogelijk te maken (‘warme overdracht’).”

“Het leren sturen van de loopbaan is voor de leerlingen - want zo heten ze bij ons - essentieel geworden. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat een leerling vaker van werkgever en zelfs van werk verandert. De rol van de jongere op de arbeidsmarkt verandert voortdurend en hierin zal de leerling zijn eigen weg moeten zoeken. Het proces van leren en werken is meer motiverend als het aansluit bij de persoonlijke wensen van leerling.”

“Loopbaanleren ondersteunt hierbij en zorgt ervoor dat de leerling loopbaancompetenties ontwikkelt waardoor hij makkelijker bewuste keuzen kan maken en sturing kan geven aan zijn eigen loopbaan. Het sturen van de loopbaan wordt ondersteund door het loopbaanplan van een leerling. Bij instroom (na de intake) stelt de coach met iedere leerling een loopbaanplan op met daarin aandacht voor bijvoorbeeld het ontwikkelperspectief van de leerling, zijn studieplan (curriculum), afspraken over bpv en vervolgacties. Hierin worden ook de specifieke ondersteuningsbehoeften, opgesteld tijdens de intake, verwerkt.”

“Nadrukkelijk vormt Loopbaanleren binnen alle opleidingen binnen ROC de Leijgraaf de basis. Onlangs bezocht Jet Bussemaker ons ROC vanwege de positieve resultaten die we behaalden bij het terugdringen van VSV. De versterking van Loopbaanleren heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.”

Simon ReijndersSimon Reijnders: onderwijsmanager
“De leerling leert in de beroepspraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv) of anders zoveel mogelijk praktijkgericht binnen school. Door het voeren van goede loopbaangerichte gesprekken tussen leerling, school en leerbedrijf sluit het leren op de werkvloer optimaal aan bij de eisen van het beroep, het onderwijs en de mogelijkheden van de leerling en het leerbedrijf. Elke leerling heeft een coach en samen bespreken zij de voortgang van het praktijkleren. Hierdoor vindt een heldere afstemming plaats tussen onderwijs en praktijk.”

Meer weten over dit project of over (vergelijkbare) ontwikkelingen rond Niveau 2 en de plek van Loopbaanleren? Neem dan contact op met Marionette Vogels (m.vogels@kpcgroep.nl, 06 30452697).

Delen