Direct naar content
Flexibiliseren

Decomponeren: Hoe maak je een onderwijscatalogus?

Een onderwijscatalogus is een belangrijk instrument om te komen tot maatwerkopleidingen. De onderwijscatalogus vul je door middel van het decomponeren van het onderwijscurriculum in kleine leereenheden.

Kennissystemen
Dit uiteenrafelen gebeurt op basis van vier kennissystemen, die de basis vormen van de leertheoretische visie van Harry Gankema. Een model dat gebaseerd is op recente inzichten uit de neurocognitieve wetenschap en dat nauw aansluit bij de wijze waarop mensen leren.  Bij deze vier kennissystemen horen vier verschillende vormen van leren en op hun beurt weer verschillende optimale werkvormen die ingezet kunnen worden voor het leren. Op deze manier wordt elke leeractiviteit voorzien van de juiste didactiek en begeleiding. 

Kosten in beeld
De verschillende werkvormen brengen verschillende kosten met zich mee; meer of minder begeleiding, meer of minder ICT, in een groep of individueel, in een bedrijf of op school. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel elke leeractiviteit kost en dus ook het maatwerkprogramma kost dat je  team samenstelt voor een student of een groep van studenten. Voordeel hiervan is dat je de kosten van een onderwijsprogramma van te voren kunt inschatten.

Docenten in hun rol
Hoewel de behoeften van de student centraal staan, zorgt een meer flexibelere opbouw  van het curriculum ook dat docenten meer in hun kracht worden gezet. Wie goed is in klassikaal lesgeven en hieraan de voorkeur geeft, kan dit ook meer doen. De teams zorgen zelf voor een adequate en passende werk- en taakverdeling.

Activity based costing
Waar de kosten van het primaire proces binnen het onderwijs doorgaans een black-box is, maakt de werkwijze van decomponeren volgens het model van KPC Groep de kosten van de verschillende onderwijselementen binnen de onderwijscatalogus inzichtelijk. Het geeft de mogelijkheid tot een ‘activity based costing benadering’ waarin een relatie wordt gelegd tussen de werkvorm, de toegevoegde waarde en de kosten van een onderwijselement. Naast het ontworpen curriculum zijn hierdoor ook de personele inzet en inzet van middelen duidelijk te maken.

Resultaat
• Efficiënte leerarrangementen op maat
• Helder inzicht in de kosten van het arrangement
• Roostermakers die leeractiviteiten plannen in plaats van docenten
• Afstemming tussen opleidingsplanners en onderwijsteams
• Maatwerkopleidingen organiseren op basis van de competenties binnen het team

Ondersteuning
• Visie- en draagvlak ontwikkeling voor flexibilisering en maatwerk
• Introductie en implementatie van het ‘decomponeren’
• Het samenstellen van uw onderwijscatalogus
• Het arrangeren van opleidingen door middel van de onderwijscatalogus
• Begeleiding bij de implementatie van een ‘activity based costing model’
• Opleiding  & training

Leren goed geregeld

Praktische handreiking voor een flexibele onderwijslogistiek.
Leren goed geregeld. Praktische handreiking voor een flexibele onderwijslogistiek  

 

 Meer informatie

Delen