Direct naar content

Gedrag en leerprestaties verbeteren door gericht bewegen

Bijna 1 op de 5 leerlingen in Nederland heeft een achterstand binnen de motorische ontwikkeling. Deze achterstand uit zich doorgaans niet alleen binnen de motoriek, maar met name binnen het gedrag en leren. Dit bekent dat bijna een kwart van de leerlingen baat heeft bij extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. Herken jij deze kinderen?

Verbreed de zorg binnen jouw school door bewegen te integreren. Want bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar speelt een cruciale rol in de rijping van het centrale zenuwstelsel. Vanuit de wetenschap is aangetoond dat de motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kortom, bewegen, gedrag en leren hebben invloed op elkaar.

Is het zorgteam op jouw school multidisciplinair en specialistisch genoeg om leerling, leraar en ouder optimaal te ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen? Is er voldoende kennis en ervaring in huis om passend onderwijs toe te passen vanuit de ontwikkelingsdriehoek?

In deze driedelige cursus, die start met een masterclass, nemen we je mee in de motorische ontwikkeling van het kind in relatie tot de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Een praktische cursus die direct in de school in te zetten is!

Bijeenkomst 1 Masterclass  ‘Gedrag en leerprestaties verbeteren door gericht bewegen? Ja dat kan!’

 

Bewegen 

De masterclass geeft je inzichten in de belangrijkste basale ontwikkeling van het kind, namelijk de motorische ontwikkeling. Je leert hoe deze ontwikkeling in verband staat met de rijping van het centrale zenuwstelsel en welke invloed het kan uitoefenen op het gedrag en leervermogen van het kind.

In deze inspirerende masterclass wordt gestart met het aan den lijve ervaren welke motorische stappen het kind maakt gedurende de basisschoolperiode. Dit is de basis om te herkennen welke leerlingen achter lopen in hun motorische ontwikkeling.  Middels de ontwikkelingsdriehoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en gaan we in op de verschillende stappen van de neuro-motorische ontwikkeling. Ook bespreken we de werking van het brein en haar functies.

Voor het versterken van jouw signaal- en adviesfunctie als professional, worden praktische tips en handvatten aangereikt, welke direct toepasbaar zijn in de praktijk. Tevens worden de basisprincipes van ‘gericht bewegen in de klas’ stap voor stap doorgenomen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen, die zowel individueel als klassikaal toepasbaar zijn.

Bijeenkomst 2: “Bewegen in  de les, Hoe dan?”

In de eerste bijeenkomst is ingegaan op signalen van motorische achterstand. Wat betekent dat voor je handelen in de groep? Hoe hangen de motorische en de cognitieve ontwikkeling samen? We gaan verder in op theorie over bewegen en kijken daarbij naar de situatie in de klas. We kijken naar verschillende situaties en “denken werkvormen om”. Ook gaan we in op het opstellen van een lessituatie waarin de motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt. We kijken vanuit de cognitieve ontwikkeling onder andere naar het vakgebied rekenen en de mogelijkheden voor motorische ontwikkeling. Je doet inspiratie op om een actieve les te ontwikkelen en ontvangt praktische oefeningen om te gebruiken in de klas of op het plein.

Bijeenkomst 3: “Beweging in de school”  (terugkombijeenkomst)

Naar aanleiding van bijeenkomst 2 heb je inspiratie opgedaan om bewegen in de les vorm te geven, waarbij je rekening houdt met de cognitieve en motorische ontwikkeling volgens de ontwikkelingsdriehoek. Deze bijeenkomst zomen we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vervolgens wordt gekeken naar de schoolsituatie: wat kunnen jouw collega’s van jou leren? Hoe zet je een lijn uit in de school en hoe betrek je je collega’s bij jouw opgedane kennis? Welke afspraken zou je schoolbreed kunnen maken om kinderen bewegingsvrijheid te creëren? De laatste bijeenkomst staat in het teken van uitwisselen en uitrollen van de opgedane kennis op klas en schoolniveau.

 

Delen