Direct naar content

De schoolleider in dialoog

‘De professionele dialoog’. Een veelgehoord fenomeen in onderwijsland. Hoe staat het met die dialoog, het professionele gesprek, in de schoolpraktijk? Wat is de rol van de schoolleider in de professionele gespreksvoering binnen de school? 

Presentatie Leiders aan het woord; slotconferentie De schoolleider in dialoog, 4-2-2014

Deze vragen stonden centraal in het project ‘De schoolleider in dialoog’ dat KPC Groep in 2013 uitvoerde met subsidie van het ministerie van OCW en met medewerking van de Stichting Schoolleiders Register Primair Onderwijs en de VO-academie.

De resultaten van dit project zijn terug te vinden in twee eindproducten. De glossy BIND bevat, naast een overzicht van de inhoudelijke bevindingen, inzichten en voorbeelden uit andere sectoren en is vooral bedoeld als inspiratiebron voor u, om de professionele gespreksvoering binnen uw school en uw eigen rol daarin, verder te versterken. Naast BIND is er ook een rapportage.
 
Rapportage De schoolleider in dialoog

 

 

 

 

 

 

 

 

Download glossy                                             Download rapportage

 

Meer weten?

Meer over leiderschaps- en managementontwikkeling?

Delen