Direct naar content

Handreiking burgerschap

Onderstaande links zijn doorverwijzingen vanuit de Handreiking hoogbegaafdheid. Deze publicatie is te downloaden en te bestellen bij KPC Groep.

  • Handreiking burgerschap


De 'handreiking burgerschap' is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW.


Hoofdstuk 1 Inleiding


Hoofdstuk 2 Wat is actief burgerschap?

 

Hoofdstuk 3 Welke niveaus van burgerschapsvorming zijn er?


Hoofdstuk 4 Stap 1: Perspectief bepalen

Hoofdstuk 5 Stap 2: Ambities en behoeften bepalen


Hoofdstuk 6 Stap 3: Organiseren van ambities en behoeften


Hoofdstuk 7 Stap 4: Uitvoeren van de ambities 

Contact met adviseur

Delen