Direct naar content

Het Jonge Kind

Ik neem deel aan de ‘Masterclasses Het Jonge Kind'. 
De kosten bedragen € 225,- per Masterclass. 
Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden die hieronder vermeld staan.

Vink één of meerdere Masterclasses aan waar u aan deel wilt nemen.

Bijeenkomsten
*
Organisatie
*
*
*
*
Gegevens deelnemer
*
*
*
Alleen invullen als u op uw privéadres post wilt ontvangen
Voorwaarden

Tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren bij de conferentiedienst. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Lees ook: algemene verkoopvoorwaarden.

Akkoord met de voorwaarden
*

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Delen