Direct naar content

In LOB wordt de morele opdracht van onderwijs zichtbaar

"Laat de student NIET de regisseur zijn van het eigen leerproces", is de alarmerende kop van een artikel van neuropsycholoog Jelle Jolles, universiteitshoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het artikel staat in het aprilnummer van Profiel, het vakblad voor het beroepsonderwijs  Gaat er dan iets helemaal mis?

Op VMBO-scholen zoals het Van der Meij College en het Varendonck College en op MBO-scholen zoals ROC de Leijgraaf wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van aanpakken om het loopbaanleren van leerlingen te ondersteunen. Dat doen de leraren in die scholen omdat ze de leerlingen willen leren om zelf hun loopbaan te sturen. Op het Van der Meij College doen ze dat door te zorgen van een samenhangend geheel van loopbaanactiviteiten die de leerlingen houvast bieden om hun keuzes te maken. Daarbij is er veel aandacht voor slimme verbindingen met de scholen waar kinderen vandaan komen. Ook op het Varendonck College werken ze aan samenhang van activiteiten en aan een goede relatie tussen leerlingen en leraren. LOB-gesprekken vervullen daar een belangrijke rol bij. Verder leggen ze op het Varendonck College niet alleen de nadruk op de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook op de ontwikkeling van loopbaangerichte gesprekken met leraren de school. Practice what you teach. Op ROC de Leijgraaf zijn ze van mening dat het proces van leren en werken meer motiverend is als het aansluit bij de persoonlijke wensen van leerling.

Loopbaanleren als gezamenlijke inspanning
Met het oog op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt wordt voor de leerlingen van de beroepsgerichte BOL-2 opleiding met ingang van volgend jaar onderwijs met een Plus aangeboden. Voor de ene leerling betekent de ‘Plus’ een verbreding. Voor de ander betekent de ‘Plus’ een extra verdieping. Met een persoonlijk ontwikkelplan gaan leerlingen geholpen worden bij het maken van hun keuzes. Loopbaanleren wordt op ROC de Leijgraaf gezien als een gezamenlijke inspanning van de student, de opleider en het werkveld, die erin resulteert dat de student het beroepsonderwijs ontvangt dat tegemoet komt aan respectievelijk de persoonlijke wensen van de student, de actuele ontwikkeling van het beroep, dat voldoet aan professionele standaarden en dat een impuls is voor een leven lang leren.
 
Pedagogische relatie
Zelf richting geven aan je loopbaanleren is in de aanpak van de scholen een kwestie van “wij”, waar Jelle Jolles zegt “jij moet zelf de regie nemen en dat kan je niet”.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek geeft Jolles in zijn artikel allerlei tips om het leren van leerlingen te sturen, te ondersteunen en te faciliteren. Die tips zijn zo verkeerd nog niet en op de scholen die we in deze nieuwsbrief presenteren worden die ook toegepast. Maar in de kern slaat Jolles de plank mis. In zijn betoog blijft de pedagogische relatie tussen de leerling en de leraar buiten beeld. Juist in de LOB-gesprekken ontwikkelen scholen een “wij”. Ze gaan van “Ik wijs je de weg zodat je straks zelf de weg kunt vinden” naar “zullen we samen zoeken naar de beste weg voor jou”. Jolles gaat voorbij aan de morele taak van het onderwijs. Een taak die je niet kunt verzaken, ook al laat neuropsychologisch onderzoek zien dat het moeilijk is. Op scholen waar ze zich daarvan bewust zijn hoeft er niets mis te gaan.”

Ton Bruining
Directeur beroepsonderwijs KPC Groep

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Delen