Direct naar content

Conferentie Leren met Engeström

Datum: 9 oktober 2017
Kosten

*
Organisatie
*
*
*
*
Afwijkend factuuradres
Gegevens deelnemer
*
*
*
Alleen invullen als u op uw privéadres post wilt ontvangen
Voorwaarden

Tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren bij de conferentiedienst. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Lees ook: algemene verkoopvoorwaarden.

Akkoord met de voorwaarden
*

Contact met adviseur

Delen