Direct naar content

Analyse-instrumenten persoonlijke gedragskenmerken

De adviseurs van KPC Groep zijn gecertificeerd voor diverse instrumenten die als doel hebben de performance van individuen, teams en organisaties te vergroten. Deze instrumenten brengen persoonlijke drijfveren, denkvoorkeuren en stijlen in kaart. Omdat drijfveren in hoge mate gedrag bepalen worden deze tests ingezet bij sollicitaties, teambuilding, conflicthantering, coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Management drives
Laat inzien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Drijfveren van mensen kun je niet veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance.

Herrmann Brain Dominance Instrument
HBDI geeft inzicht in de ontwikkelde voorkeuren met betrekking tot mentale functies. In tegenstelling tot andere instrumenten is de uitkomst oordeelvrij. De ontwikkelde voorkeuren geven inzicht in bijvoorbeeld communicatie of probleemoplossende stijlen. Door de eenvoud is onderlinge vergelijking zeer eenvoudig. Daardoor is de toepassing van het model op onderwerpen als samenwerking en teamwork makkelijk te doen.

DISC
Beschrijft gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren. Hierdoor is dit het ideale instrument om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van uw personeel. Met het DISC-model vormt u zich een beeld van de persoonlijkheid, zoals het gedrag van een werknemer binnen een bepaalde omgeving. De omschreven gedragsstijlen zijn erg uitgebreid en specificeren zich op allerlei gebieden. Van sociale houding en communicatie tot gedrag gerelateerd aan sturing en autoriteit.

Human Synergistics
Legt de nadruk op de relatie tussen gedrag en prestaties. Inmiddels hebben de instrumenten individuen en organisaties over de hele wereld inzicht gegeven in hun effectiviteit door bewustzijn te creëren van de impact van bedrijfscultuur op de resultaten, de tevredenheid van medewerkers, onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening.

LIFO
LIFO (Life Orientations) gaat uit van een persoonlijke gedragsstijl op basis van individuele normen, waarden en levensdoelen. Deze stijl is bepalend is voor de manier van optreden en handelen in interactie en communicatie met anderen. De methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing.

EQ
Emotionele intelligentie wordt ook wel omschreven als de combinatie van interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie. Binnen deze theorie zijn prestaties van mensen niet uitsluitend afhankelijk zijn van hun intelligentie (IQ), maar ook van hun vermogen in sociale situaties goed te functioneren. Belangrijk hierbij zijn kenmerken als zelfkennis, optimisme, geduld, empathie en sociale vaardigheden. Een goed inzicht in het EQ wordt vooral verkregen door observatie op de werkvloer.

Delen