Direct naar content

Leren & ICT

Digitale geletterdheid, 21st Century skills, informatica, mediawijsheid en sociale media. Leren en ICT kent vele gezichten, maar wat opvalt is dat het in het onderwijs vaak gezien wordt als een vak. Zo pleit het KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) voor een verplicht nieuw vak in de onderbouw van havo/vwo en een grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.

ICT tot in de haarvaten
Een vreemde keuze in een wereld waar ICT alomtegenwoordig en 24-uur beschikbaar is. Het onderwijs hoort een afgeleide te zijn van deze wereld (levensrecht, in verbinding), want uiteindelijk leidt zij toe naar deze wereld (uitstroom, arbeid). Voor KPC Groep is ICT dan ook geen vak op zich, maar hoort het tot in de haarvaten verweven te zijn met het onderwijs.

Leidende principes
Het onderwijs is de enige sector waar de inzet van ICT de arbeidsproductiviteit verlaagt. ICT wordt vaak beschouwd al iets wat erbij komt en vraagt om extra FTE’s in plaats van dat het de werkdruk verlicht. KPC Groep zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van ICT in het onderwijs. We leggen constant de verbinding met de dagelijkse praktijk, het curriculum en de kwaliteit van het onderwijs. In onze werkwijze hanteren we de volgende leidende principes:

Urgentie
ICT-projecten kennen vaak geen duidelijke reden, geen gedeelde urgentie. Soms is het eerder een marketing-instrument (bijvoorbeeld tablets voor 1ste jaars om leerlingen te trekken) een andere keer is het een bezuinigingsmaatregel (boeken worden beleidsarm vervangen door digitale leermiddelen, ‘boek achter glas’). Om een ICT-project in het onderwijs te laten slagen, is het van belang dat de aanleiding duidelijk en betekenisvol is. Niet alleen op het niveau van het bestuur, maar ook voor leidinggevenden en leraren moet er sprake zijn van meerwaarde vanuit een gedeelde visie op onderwijs en didactiek.

Integraliteit
Zoals eerder aangeven vang je implementatie van ICT in het onderwijs niet door er een vak van te maken. In ons privé-leven spreken we ook niet van een ICT-uurtje. Leren en ICT is een vakoverstijgend fenomeen dat geworteld is in het curriculum.
Daarnaast heeft ICT ook horizontaal betekenis . Niet alleen als plan of als product/instrument. Niet alleen voor de afdelingsdirecteur of de enthousiaste docent. Werken in een onderwijsomgeving die oog heeft voor 21st century skills heeft ook consequenties voor het handelen van docenten. De specifieke deskundigheid van de docent om met behulp van ICT kennis en vaardigheden te presenteren aan de leerling, noemen we Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
Op het snijvlak waar vakinhoud, technologie en didactisch handelen samenkomen ontstaan nieuwe keuzes ten aanzien van het curriculum. Welke opbrengsten wil je halen? Welke middelen zet je wanneer in? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Wat heb ik daarvoor nodig?

Bron: matt-koehler.com

Leerrendement
De vruchten die een school plukt van leren en ICT zijn divers. Denk aan lagere werkdruk, verbetering van gebruik en inzet van leerlingdata en het vergroten van motivatie van leerlingen. De gemene deler van al deze ambities blijft het verbeteren van de leeropbrengst. Uiteindelijk moet de leerling er direct of indirect beter van worden.

Ondersteuning
Als onderwijsadviesbureau ondersteunt KPC Groep scholen bij de realisatie van complexe ICT/onderwijsprojecten door middel van advies, professionalisering en implementatie. In eigen huis hebben we jarenlange pedagogische en didactische ervaring. We weten wat werkt. Voor de technische expertise maken we gebruik van een uitgebreide flexibele schil van ICT-experts en interne specialisten.

Praktijkvoorbeelden

Contact met adviseur

Whitepaper

Whitepaper Leren & ICT

ICT in het PO

KPC Groep schreef een verkennend onderzoek naar de inzet van ICT bij Stichting Onze Wijs.

  • Meer informatie

Praktijkvoorbeeld Digitalisering

Case 1 Leren en ICT

Samenwerking SOMtoday

Logo SOMtoday

Praktijkvoorbeeld Lesgeven met ICT

Case Lesgeven met ICT

Praktijkvoorbeeld Ipadklas

Dump Case 3 Ipadklas

Delen