Direct naar content

Nieuwe reeks expertisebijeenkomsten PrO in de steigers

KPC Groep organiseerde in de periode april-mei van dit jaar voor de tweede keer in successie een serie expertisebijeenkomsten voor professionals en leidinggevenden uit het praktijkonderwijs. In totaal hebben 80 docenten en directeuren/teamleiders onze bijeenkomsten bijgewoond over arbeidstoeleiding, leerlijnen & opbrengsten en klassenmanagement.

De inhoud van de bijeenkomsten en de ontmoetingen met collega’s zijn hoog gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluatie. Graag willen we zicht krijgen op toekomstige thema’s voor een nieuwe ronde expertisebijeenkomsten waarin we de diepte ingaan en de verbinding leggen met de eigen specifieke schoolvraag. Denk hierbij aan thema’s als leerlijnen taal en rekenen, differentiatie in de onderbouw, IOP in handen van de leerling, leerlijnen in relatie tot en uitstroomprofielen.
Ook willen we graag een beeld krijgen van de voorkeuren ten aanzien van de locaties voor bijeenkomsten (landelijk danwel in de eigen regio).

We vernemen graag uw mening. U kunt het onderstaande formulier invullen. Alvast onze dank voor uw medewerking! Uw reacties helpen ons voor komend najaar een nieuwe succesvolle reeks bijeenkomsten in de steigers te zetten: interactief, inspirerend en waardevol voor de eigen schoolcontext.  

Reactieformulier

*
*
Ja, ik heb behoefte aan een verdiepingsronde expertisebijeenkomsten die
georganiseerd worden rondom één specifiek thema.
*
Mijn voorkeur gaat uit naar:

*

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Delen