Direct naar content

Links handreiking OGW Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken en differentieren

Onderstaande links zijn doorverwijzingen vanuit de handreiking opbrengstgericht werken voor het voortgezet onderwijs. Deze publicatie is te downloaden bij KPC Groep.

       

Hoofdstuk 1. Wat is opbrengstgericht werken?


Hoofdstuk 2. Hoe werk ik opbrengstgericht en differentieer ik in de klas?


Hoofdstuk 3. Data als smeerolie; het belang van signaleren

Hoofdstuk 6. Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Variëren in begeleiden


Hoofdstuk 7. Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Verlengde en verkorte instructie

 
Hoofdstuk 8. Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Verrijking


Hoofdstuk 9. Hoe geef ik feedback?

 

Hoofdstuk 10. Hoe evalueer ik een les of lessenserie? Toetsen

Contact met adviseur

Links handreiking OGW Voortgezet onderwijs

Delen