Direct naar content

Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Titel   Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces
Auteur(s)   J. Castelijns en I. Andersen
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair en voortgezet onderwijs
Pagina's   43

 
Samenvatting
Formatief beoordelen is een manier van beoordelen die tot doel heeft leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Het is een wijze van beoordelen die het leerproces en het leerresultaat mede vorm geeft. Formatief beoordelen houdt in dat je leerlingen informatie geeft over waar ze zijn in hun leerproces, waar ze naartoe moeten en hoe ze daar kunnen komen.
Met formatief beoordelen stimuleer je niet alleen dat leerlingen zich bewust worden van de leerdoelen die zij dienen te bereiken, maar ook dat zij inzicht krijgen in strategieën die hen daarbij kunnen helpen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat leerlingen die bewust leerstrategieën toepassen hun kansen op leersucces vergroten, meer zelfvertrouwen hebben en gemotiveerder zijn. Formatief beoordelen wordt vaak gebruikt als tegenhanger van summatief beoordelen.
Het doel van het project ‘Formatief beoordelen’ is kennis te ontwikkelen die leraren in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen gebruiken bij het toepassen van formatief beoordelen (als onderdeel van opbrengstgericht werken) tijdens reguliere lessen.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen