Direct naar content

Competentiescan ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’

Titel   Competentiescan ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’
Auteur(s)   A. Clijsen, W. Schafrat en S. Beek
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   23

 
Samenvatting
Met de Competentiescan ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’ worden de competenties van leraren in beeld gebracht met betrekking tot handelingsgericht werken. Centraal in handelingsgericht werken staat het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het omgaan met verschillen daarin.
Het doel van de scan is meerledig. Allereerst kan met de scan in beeld gebracht worden wat het team reeds doet als we spreken over de onderscheiden stappen van de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW). Daarnaast kan het instrument ingezet worden om de invoering van HGW te monitoren. Bij een schoolbrede invoering van de cyclus HGW kunnen de resultaten van de scan ook ingezet worden om de ontwikkelingen en de beelden van betrokkenen met elkaar te vergelijken. Ook de individuele leraar kan een beeld krijgen van zijn/haar aanwezige competenties met
betrekking tot handelingsgericht werken.
De scan is dus géén beoordelingsinstrument, maar een middel om professionele ontwikkeling op zowel individueel als op team- en schoolniveau te stimuleren.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen