Direct naar content

Condities voor opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs. Onderzoeksrapportage

Titel   Condities voor opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs. Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   R. Hessing, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair en voortgezet onderwijs
Pagina's   65

 
Samenvatting
Van 2011 tot en met 2013 is het project ‘Condities voor opbrengstgericht werken’ in het primair en voortgezet onderwijs in de vorm van een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen verkend en beantwoord.

  • Kan met behulp van een door ons te ontwikkelen observatie-instrument, gebaseerd op literatuurstudie, valide en betrouwbaar worden beoordeeld in welke mate leraren opbrengstgericht werken?
  • Welke kennis en tools hebben leraren nodig om opbrengstgericht te kunnen werken?
  • Wat is het effect van de gehanteerde kennis en tools op het opbrengstgericht handelen van de leraar in de klas en de percepties van de leraren?
  • Wat zijn de effecten van de training op leerprestaties?
  • Wat zijn de percepties van leraren en (midden)management over condities van opbrengstgericht werken op beleidsniveau?

Gestart is met een gedegen literatuuronderzoek naar de condities die er toe doen bij opbrengstgericht werken door leraren. Deze condities zijn vervolgens vertaald in een observatie-instrument dat uitgeprobeerd is in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Na bijstelling van het observatie-instrument zijn de condities voor opbrengstgericht werken verder verwerkt in een training voor leraren PO en VO.
De uit de literatuur gevonden condities voor opbrengstgericht werken doen er zeker toe om de leraar meer opbrengstgericht te laten werken. Het is pittig om in vijf bijeenkomsten de nodige vaardigheden te trainen, ook al constateren we door de voor- en de nameting zeker groei bij de deelnemers. Of ze meer opbrengstgericht blijven werken, hangt echter ook af van hoe het onderwerp in de gehele school aandacht en vorm krijgt.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen