Direct naar content

Creëren van professionele ruimte in het onderwijs

Titel   Creëren van professionele ruimte in het onderwijs
Auteur(s)   T. Bruining, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep/APS, 2012
Onderwijssector   Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Pagina's   21

 
Samenvatting
De overheid beschouwt professionele ruimte als ‘zeggenschap van leraren’, verschillende partijen in het maatschappelijk veld zien deze ruimte als een eigen domein van leraren. In deze literatuurstudie wordt het fenomeen professionele ruimte verkend en uitgewerkt als een vorm van sociale productie. Dat gaat veel verder dan ‘zeggenschap’ of ‘een eigen domein’. Om de professionele ruimte te versterken, is inzicht in de dynamiek tussen actoren en subsystemen van de school relevant. Het activiteitensysteemmodel van Engeström biedt een ordeningskader.
 

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen