Direct naar content

De kracht van goed bestuur. Eindrapportage

Titel   De kracht van goed bestuur. Eindrapportage
Auteur(s)   Verschuren, D. & Vreugdenhil, B.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2012
Onderwijssector   Primair en voortgezet onderwijs
Pagina's   46

 
Samenvatting
In aansluiting op ontwikkelingen in het veld en op verzoek van het ministerie van OCW heeft KPC Groep het analyse- en reflectie-instrument ‘De professionele dialoog’ ontwikkeld dat beoogt bij te dragen aan versterking van deze professionele werkrelatie. Het ontwikkelde instrument biedt een gestructureerd kader voor het gesprek over de professionele werkrelatie. Het bestaat uit een individueel analysedeel en een gezamenlijk reflectiedeel.
Doel van projectjaar 2011-2012 is te onderzoeken wat volgens de betrokkenen het effect van het inzetten van het instrument is op de professionele werkrelatie en het vergroten van de opbrengsten van de onderwijsinstellingen. In het begin van het project hebben vier koppels van bestuurders (B’s) en schoolleiders (SL’s) uit het primair onderwijs en zeven uit het voortgezet onderwijs dit instrument – onder begeleiding en observatie van adviseurs van KPC Groep – ingezet.
De onderzoeksvragen die hierbij geformuleerd zijn, zijn de volgende.
1. Hoe typeren B’s en SL’s hun professionele werkrelatie voordat zij het reflectie-instrument inzetten?
2. Wat zijn de effecten volgens de betrokkenen – gemeten na ongeveer een half jaar – van het inzetten van het reflectie-instrument op de professionele werkrelatie?
3. Draagt het reflectie-instrument bij aan het ontwikkelen van het onderwijskundig leiderschap en het vergroten van de opbrengstgerichtheid van de onderwijsinstelling?
4. Welke aanpassingen zijn naar aanleiding van het praktisch toepassen nodig om het reflectieinstrument zo effectief mogelijk in te zetten?
Enkele belangrijke conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen op een rij.
• In de startsituatie van het onderzoek karakteriseren de deelnemende B’s en SL’s hun professionele werkrelatie over het algemeen als goed. Zeker de meer ‘zachte’ aspecten van de werkrelatie zijn in de meeste werkrelaties goed.
• Gebruik van het instrument ‘De professionele dialoog’ draagt bij aan groei in de professionele werkrelatie. Het opent de ogen voor zaken die anders impliciet zouden blijven, leidt tot meer openheid en gezamenlijkheid in de relatie en werkt als katalysator voor andere processen die invloed hebben op de werkrelatie.
• Bij de betrokken organisaties voor primair en voortgezet onderwijs staat opbrengstgericht werken op de agenda. De mate waarin het instrument bijdraagt aan onderwijskundig leiderschap en het vergroten van opbrengstgerichtheid is afhankelijk van de eigen keuzes die B’s en SL’s maken op basis van hun gesprekken.
• Het instrument wordt positief ontvangen in het werkveld.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen