Direct naar content

De overstap van leerlingen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Handreiking

Titel   De overstap van leerlingen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Handreiking
Auteur(s)   M. Reitsma en A. Schipper
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   31

 
Samenvatting
Het kan zijn dat voor een kind uit het speciaal onderwijs een plaats in het regulier onderwijs meer ontwikkelingskansen biedt of meer tegemoetkomt aan wat hij nodig heeft om zijn mogelijkheden realiteit te laten worden. Dan kan overstappen van speciaal naar regulier onderwijs een optie zijn.
Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten van uitvoerig praktijkgericht onderzoek, laat zien dat we te maken hebben met een stapeling van factoren.
Het zijn niet (alleen) de kenmerken van het kind die het succes bepalen.
Het gaat om de behoeften van het kind in relatie tot de matching met de reguliere school, de voorbereidingen op de overstap, de overdracht én de begeleiding in het regulier onderwijs die samen het succes bepalen. Het gaat om het samenspel van álle factoren en actoren: dit kind, met deze ouders,
op deze speciale school, met de overdracht naar deze reguliere school, in deze groep, met deze leraar, in dit team. De overstap wordt succesvoller naarmate de factoren op alle gebieden zo gunstig mogelijk zijn.
Overstappen is niet iets wat een leerling zomaar doet. Overstappen vraagt tijd, onderzoek en een stapsgewijze en planmatige aanpak. Als handreiking is het proces van overstappen daarom opgedeeld in een zestal fasen.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen