Direct naar content

De school als gemeenschap: hoe w(m)eet je dat?

Titel   De school als gemeenschap: hoe w(m)eet je dat?
Auteur(s)   M. Reitsma
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   16

 
Samenvatting

Het belang van betrokkenheid van ouders en school bij de leerling wordt inmiddels breed onderschreven. In een experiment, waarbij ouders, leerlingen, leraren en schoolleiding samen kwamen in een leerkring, werden gezamenlijk ontwikkelingen op school in gang gezet. Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat ouders en leerlingen zich meer betrokken voelen en de daadwerkelijke participatie van alle partijen is vergroot. 
Betrokkenheid, participatie en sociale cohesie zijn bij leerlingen, ouders én leraren ook gemeten met behulp van vragenlijsten. Er is een set van schalen en vragenlijsten samengesteld en gevalideerd waarbij de betrokkenheid en de participatie van leerlingen, ouders en leraren bij de school gemeten wordt. Daarnaast zijn er schalen samengesteld die de binding en de sociale cohesie van alle partijen met de school in kaart brengen. De vragenlijsten lijken zeer bruikbaar voor het voortgezet onderwijs en geven inzicht in de startsituatie van de school. In deze publicatie worden de gehanteerde begrippen én de bijbehorende vragenlijsten toegelicht en beschikbaar gesteld aan het onderwijs.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen