Direct naar content

Doorlopende leerlijnen rekenen. Rekenen overgang PO-VO 2008-2010: primair onderwijs

Titel  

Doorlopende leerlijnen rekenen. Rekenen overgang PO-VO 2008-2010: primair onderwijs

Auteur(s)   J. Meijer, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2011
Onderwijssector   Primair onderwijs
Pagina's   81

 
Samenvatting
Rapportage van een driejarig onderzoek naar de doorlopende leerlijn rekenen PO-VO. Het doel was om een warme overdracht van PO naar VO voor leerlingen te bewerkstelligen op het gebied van rekenen. Daartoe is geïnvesteerd in de ontwikkeling van instrumenten om de rekenontwikkeling zichtbaar te maken en om de overgang tussen schoolsoorten soepel te laten verlopen. Ook is geïnvesteerd in de vormgeving van het rekenonderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee projecten: een PO-project en een VO-project.

Doelen:

  • Het komen tot een arrangement van een goed overdrachtsgesprek tussen de leerkracht groep 8 van het basisonderwijs, de zorgcoördinator en mentor van het eerste leerjaar voortgezet onderwijs, toegespitst op de rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling.
  • Het komen tot instrumenten die inzicht bieden in de startsituatie van leerlingen in risicosituaties bij aanvang van het voortgezet onderwijs en een beeld van instrumenten die in bepaalde situaties het meest van toepassing en effectief zijn.
  • Ervaring opdoen met het werken met een groepshandelingsplan, specifiek gericht op de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen.

Het onderzoek bestond grofweg uit twee delen: een voorbereidende praktijkverkenning en een ontwerpgericht onderzoek. De praktijkverkenning heeft geresulteerd in een rapportage waarin leraren het rekenonderwijs op allerlei aspecten onder de loep nemen. Vervolgens zijn in een ontwerpgericht onderzoek een leerlijn Meten en Meetkunde (1F, 2F), een overdrachtsmodel en didactische interventies ontwikkeld. Beide instrumenten en de interventies zijn in pilots beproefd.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van het gehele onderzoek.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen