Direct naar content

Doorlopende leerlijnen rekenen. Rekenen overgang PO-VO 2008-2010: voortgezet onderwijs

Titel  

Doorlopende leerlijnen rekenen. Rekenen overgang PO-VO 2008-2010: voortgezet onderwijs

Auteur(s)   J. Meijer, W. Willems en J. van der Hoeven
Instelling en jaar   KPC Groep, 2011
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   39

 
Samenvatting
Rapportage van een onderzoek naar de doorlopende leerlijn rekenen PO-VO. Het doel was om een warme overdracht van PO naar VO voor leerlingen te bewerkstelligen op het gebied van rekenen. Over dit onderzoek verscheen al een onderzoeksrapportage met de resultaten in het PO en het VO, inclusief het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd op drie PO-scholen in de regio Zuidoost-Brabant. In deze onderzoeksrapportage staat het onderzoek beschreven dat op twee scholen voor VO in dezelfde regio is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september - december 2010.
Dit traject voor docenten van brugklassen heeft als doelstellingen:

  • scholing om docentvaardigheden te verbeteren op het gebied van doelgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht rekenonderwijs en de rekendidactiek met betrekking tot meten en meetkunde;
  • leerresultaten van leerlingen te verhogen bij de overgang van PO naar VO met betrekking tot meten en meetkunde door de interventie genoemd in doelstelling 1.

De achterliggende onderzoeksvraag luidt:
Hoe kunnen de rekenprestaties van leerlingen (meten en meetkunde) worden verhoogd ten behoeve van een drempelloze overgang PO-VO?

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen