Direct naar content

Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs. Herhaalde meting.

Titel   Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs. Herhaalde meting.
Auteur(s)   L. Sontag en M. Donker
Instelling en jaar   KPC Groep, 2012
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   26

 
Samenvatting
Deze quickscan is een herhaling van het onderzoek dat in het najaar van 2010 is uitgevoerd over het schooljaar 2009-2010 naar aanleiding van het voornemen om met ingang van het schooljaar 2011-2012 de exameneisen in het voortgezet onderwijs aan te scherpen. Met deze herhaling over het schooljaar 2010-2011 (examenjaar 2011) wil het Ministerie van OCW een beeld krijgen van de veranderingen die sinds het schooljaar 2009 - 2010 (examenjaar 2010) zijn opgetreden in het aantal dyslexie- en dyscalculieverklaringen, de genomen maatregelen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en de gevolgen van de verzwaarde exameneisen voor de slaagkans van leerlingen met een dyslexieverklaring.
De resultaten van deze quickscan geven inzicht in de maatregelen die scholen treffen voor hun (eindexamen)leerlingen met dyslexie of dyscalculie en de veranderingen die daarin zijn opgetreden sinds het schooljaar 2009 - 2010. Er blijken maar heel weinig veranderingen te zijn opgetreden tussen schooljaar 2009 - 2010 en 2010 - 2011. Dit geldt ook voor de gevolgen van de verzwaring van de exameneisen voor individuele leerlingen.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen