Direct naar content

Genredidactiek als uitgangspunt voor lees- en schrijfonderwijs.

Titel  

Genredidactiek als uitgangspunt voor lees- en schrijfonderwijs. Onderzoeksrapportage Nederlands Lezen en Schrijven op Innovatieve Scholen (Nelsis) in de onderbouw havo/vwo

Auteur(s)   J. van der Hoeven, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2012
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   83

 
Samenvatting
Het doel van dit project was het ontwikkelen van een prototype voor een taalarrangement voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo.
De volgende onderzoeksvraag werd daarbij gesteld:

  • Hoe kunnen lezen en schrijven op referentieniveau 2F (en 3F) in een vernieuwde onderwijspraktijk in de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden vormgegeven?

Deze vraag werd beantwoord met de volgende deelvragen:

  • Wat zijn de bouwstenen voor een ontwerp van een prototype voor een lees- en schrijfarrangement voor de onderbouw havo/vwo?
  • Hoe kan het prototype in leermateriaal worden vormgegeven?
  • Is de uitwerking van het prototype bruikbaar voor het onderwijsveld?

In dit project is onderzocht hoe leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland diverse tekstsoorten met verschillende functies kunnen leren herkennen en toepassen. In de kerndoelen en het referentiekader Nederlandse taal  worden deze tekstsoorten en functies voor lezen en schrijven benoemd. Het uitgangspunt daarbij waren de genres, gedefinieerd als de manier waarop een tekst is georganiseerd om een sociaal doel te bereiken. Bij genredidactiek staan dan ook teksten en hun tekstkenmerken centraal.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen