Direct naar content

Handreiking ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’

Titel   Handreiking ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’. Collectief leren in een professionele leergemeenschap
Auteur(s)   A. Clijsen, W. Schafrat en S. Beek
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   82

 
Samenvatting
In het project ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’ is het streven om door het vormen van een professionele leergemeenschap in de school leraren meer bekwaam te laten worden in handelingsgericht werken.
Deze handreiking bevat aanwijzingen en suggesties om in school de competenties van leraren in handelingsgericht werken te vergroten en te versterken middels het vormen van een professionele leergemeenschap.
Het inrichten van handelingsgericht werken ziet er op elke school weer anders uit en is altijd maatwerk per school. Dat geldt ook voor het vormen van een professionele leergemeenschap. Deze handreiking is dan ook geen blauwdruk, maar schetst een aantal keuzes en draagt overwegingen en suggesties aan.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen