Direct naar content

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs

Titel   Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs
Auteur(s)   K. Verbeeck en M. Verschuren
Instelling en jaar   KPC Groep, 2010
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   92

 
Samenvatting
Innovatieve scholen hebben de ambitie om kindgericht én doelgericht rekenonderwijs te geven. Zij willen tegemoetkomen aan de behoefte van het individuele kind, maar willen ook dat leerlingen de kerndoelen en referentieniveaus behalen. Hoe kan de school deze ambitie waarmaken? Wat vereist dit van de leraar, het rekenonderwijs en de leeromgeving? Deze publicatie zoekt antwoorden op deze vragen aan de hand van literatuur, gesprekken met experts en een praktijkvoorbeeld van een basisschool waar het rekenonderwijs volop in ontwikkeling is. Deze zoektocht leidt tot inspirerende aanbevelingen en tips voor scholen die hun rekenonderwijs doel- en kindgerichter willen maken.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen