Direct naar content

Hoe creëren leraren en leiding leerloopbanen voor leraren. Interventie-onderzoek naar het verhelderen, verdiepen en verbinden van

Titel   Hoe creëren leraren en leiding leerloopbanen voor leraren? Interventieonderzoek naar het verhelderen, verdiepen en verbinden van leerloopbanen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.
Auteur(s)   E. Loeffen en M. Vermeulen
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Pagina's   72

 
Samenvatting
In dit onderzoek ligt de focus op het verhelderen en verdiepen van leerloopbanen van individuele leraren om beter aan te sluiten bij hun behoeftes en wensen. Vervolgens wordt onderzocht hoe inzichten over leerloopbanen kunnen worden verbonden aan de doelen van de organisatie en worden verbreed aan de ambities van collega’s.
Vanuit wetenschappelijke kennis en methodieken wordt een instrumentarium ontwikkeld dat leraren en leidinggevenden helpt een leerloopbaan te beschrijven voor middellange termijn en deze vorm te geven vanuit een verbindende ambitie die aansluit bij de kaders van de school en de leerwensen en leervoorkeuren van de leraren.

De centrale vraag in dit onderzoek is:
Welke kenmerken zou een te ontwikkelen instrumentarium voor leraren moeten hebben en wat zijn de effecten en de ervaringen met het gebruik daarvan?

Deelvragen zijn de volgende:

  • Welke ontwerpeisen worden gesteld (vanuit de theorie, elders beproefd en valide instrumentarium) aan een interventie om leerloopbanen te verhelderen en te verdiepen?
  • Welke ontwerpeisen worden gesteld (vanuit de theorie, elders beproefd en valide instrumentarium) aan een interventie om leerloopbanen te verbinden?
  • Welke effecten van de interventies zijn zichtbaar op het verhelderen, verdiepen en verbinden van een leerloopbaan?
  • Hoe beoordelen de gebruikers (leraren en leidinggevenden) het nut van beide interventies en wat zien zij voor gebruiksmogelijkheden voor de toekomst?
  • Welke aanbevelingen zijn er voor schoolleiders, ondersteuners, collega’s en leraren zelf om gebruik te maken van het instrumentarium en deze in te bedden in het HRD-beleid van de school?

 

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen