Direct naar content

Houd het vuur brandend! Werken aan een opbrengstgericht klimaat binnen PO- en VO-scholen

Titel   Houd het vuur brandend! Werken aan een opbrengstgericht klimaat binnen PO- en VO-scholen.
Auteur(s)   S. Beek, R. Hessing en W. Willems
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Pagina's   25

 
Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op het opbrengstgericht klimaat in de school en in het team van leraren.
In lijn met de Inspectie van het Onderwijs (2010) worden onder opbrengsten zowel cognitieve als sociaal-emotionele opbrengsten verstaan, dus zowel leerresultaten als resultaten op sociaal-emotioneel gebied. Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de manier waarop het opbrengstgericht klimaat binnen scholen en lerarenteams kan worden versterkt.
In dit project beogen we kennis te ontwikkelen over het bevorderen van een opbrengstgericht klimaat in de school en het team, en tools te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen en borgen van het opbrengstgericht klimaat.
De probleemstelling van het onderzoek is: Welke aspecten van een opbrengstgericht klimaat werken stimulerend voor het opbrengstgericht werken en hoe kunnen deze aspecten bevorderd en geborgd worden, zodat het opbrengstgericht werken in een optimale setting kan plaatsvinden?

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord in het onderzoek:

  • Wat is er in de literatuur bekend over interventies die het opbrengstgericht klimaat bevorderen en borgen?
  • Welke elementen dienen de interventies te bevatten die, op basis van de rapportage van de survey, ontwikkeld worden door de scholen / teams van leraren en die het opbrengstgericht klimaat kunnen bevorderen en borgen?
  • Dragen de ontwikkelde en uitgevoerde interventies bij aan het bevorderen en borgen van het opbrengstgericht klimaat?
  • Welke praktische handreikingen kunnen beschreven worden ten aanzien van het bevorderen en borgen van het opbrengstgericht klimaat in de school / het team?
     
  • Download (pdf) 

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen