Direct naar content

Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht

Titel  

Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht

Auteur(s)   F. Scheltinga, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair onderwijs
Pagina's   46

 
Samenvatting
In dit onderzoek stonden drie onderzoeksvragen centraal:

  • Hoe verhoudt zich de leerlijn ’Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ tot het lesaanbod in de twee meest gebruikte leesmethoden?
  • Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen leerkrachten bij de keuzes die ze maken in de twee meest gebruikte leesmethoden ten behoeve van het volgen van de leerlijn?
  • In welke mate slagen leerkrachten erin verantwoorde keuzes te maken met behulp van de leerlijn?

Er is geen één-op-één relatie tussen de doelen uit de leerlijn en het lesaanbod in de gebruikte leesmethoden. Uiteraard moet worden opgemerkt dat de methoden ontwikkeld zijn voor de invoering van het referentiekader. Uit een vergelijking die het eerste deel van deze studie vormde, blijkt dat de methoden uitgaan van eigen doelen, gebaseerd op tussen- en/of kerndoelen.
De doelen uit de methoden hebben voornamelijk betrekking op leesbegrip en leesstrategieën.
Deze vinden we ook terug in de leerlijn ‘Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’, maar in de leerlijn is ook aandacht voor doelen die met andere aspecten van begrijpend lezen te maken hebben.
Uit de bevraging van leerkrachten bleken geen duidelijke verschillen tussen leerkrachten te bestaan in hun oordelen en aanpak bij het maken van keuzes. Leerkrachten hanteren over het algemeen de methode en gaan ervan uit dat daarmee alle doelen voldoende aan bod komen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Leerkrachten laten zich hierbij vooral leiden door de eisen van de Cito-toetsen. Het lijkt erop dat het (toets)resultaat een belangrijke rol speelt bij de afwegingen die leerkrachten maken bij het bepalen van het lesaanbod en niet zozeer de doelen uit de leerlijn.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen