Direct naar content

Leiderschap in een onderzoekende school

Titel   Leiderschap in een onderzoekende school
Auteur(s)   R. Timmermans en A. Ros
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   162

 
Samenvatting

Al geruime tijd is er aandacht voor het gebruik van onderwijsonderzoek op scholen. Publicaties gaan over de waarde van onderwijsonderzoek, over de manieren waarop scholen onderwijsonderzoek een plek kunnen geven binnen hun organisatie en over de bijdrage en effecten van onderwijsonderzoek op de schoolontwikkeling en op de professionaliteit van leraren. De rol van de schoolleiding bij onderwijsonderzoek is tot nu toe relatief onderbelicht gebleven en staat centraal in dit onderzoek. Acht academische opleidingsscholen voor voortgezet onderwijs hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek. In de publicatie worden deze acht scholen geportretteerd en wordt de rol van de schoolleiding in het realiseren van een onderzoeksklimaat besproken. Dit gebeurt aan de hand van een analysekader dat voor dit onderzoek is ontworpen op basis van de in dit onderzoek uitgevoerde literatuurstudie.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen