Direct naar content

Nelsis: het effect van genrekennis op de lees- en schrijfvaardigheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Titel  

Nelsis: het effect van genrekennis op de lees- en schrijfvaardigheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Auteur(s)   J. van der Hoeven, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   20

 
Samenvatting
In 2012 werd als opbrengst van een ontwerponderzoek een prototype voor het lees- en schrijfaanbod in de onderbouw havo/vwo, genaamd Nelsis, opgeleverd. Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek is het vaststellen van het effect van genredidactiek op de lees- en schrijfprestaties van leerlingen bij een optimaal gebruik van het prototype Nelsis.
De onderzoeksvragen:

  • Wat hebben docenten nodig om het prototype van Nelsis in hun lespraktijk te implementeren?
  • Welk effect heeft genredidactiek op de lees- en schrijfvaardigheid van havo/vwo-leerlingen in de onderbouw?

Ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag wat docenten nodig hebben om het prototype van Nelsis in hun lespraktijk te implementeren, werd een docenttraining ontwikkeld en uitgevoerd. Hierin werd aandacht besteed aan de werkwijze, de rollen van de docent, leerlingfeedback als werkvorm en de beoordeling van producten. Uit de lesobservaties bleek dat de training voldeed.
Hoewel de bruikbaarheid en het ervaren effect van het prototype Nelsis in 2012 konden worden aangetoond, konden in 2013 de effecten op de leerprestaties niet worden aangetoond in een quasi-experimenteel onderzoek.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen