Direct naar content

Omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Titel   Omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs
Auteur(s)   M. Amsing en B. Mathijssen m.m.v. E. de Boer en L. Sontag
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   43

 
Samenvatting
Dit project richt zich op de beantwoording van de volgende vraagstelling:
Op welke wijze kunnen docenten differentiatie van instructie toepassen zonder daarbij leerlingen in een uitzonderingspositie te plaatsen?
De kern hiervan is dat docenten verschil maken in de manier waarop ze de betere en zwakkere leerlingen aanspreken, motiveren, vragen stellen, feedback geven en uitdagen. Het onderzoek richt zich niet op de toepassing van verschillende differentiatiemodellen, maar op het ontwikkelen een praktisch kader waarbinnen docenten hun instructiegedrag afstemmen op de verschillende cognitieve niveaus van leerlingen.

De volgende deelvragen worden beantwoord:
Veldverkenning
    1. Wat is de attitude van docenten ten aanzien van differentiatie, de ervaren eigen effectiviteit ervan en de ervaren sociale druk om differentiatie tijdens instructie toe te passen?
    2. Op welke wijze geven docenten feitelijk vorm aan differentiatie tijdens instructie?
    3. Welke knelpunten ervaren docenten en leerlingen ten aanzien van differentiatie tijdens instructie, welke condities noemen ze en welke mogelijkheden voor toepassing zien ze?
Ontwerp van differentiatieaanpak tijdens instructie
    4. In welke mate slagen de docenten erin de ontwikkelde aanpak voor differentiatie toe te passen zoals bedoeld en welke condities dienen volgens hen daarvoor vervuld te zijn?
    5. Hoe waarderen docenten de relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit van de aanpak voor differentiatie in de klas?
Veldraadpleging
    6. Hoe waarderen docenten, die niet aan het ontwerponderzoek hebben meegedaan, de relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit van de aanpak en onder welke condities zullen zij zelf de aanpak differentiatie tijdens reguliere lessen toepassen?

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, een veldverkenning, een ontwerponderzoek en een veldraadpleging.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen