Direct naar content

Opbrengstgericht werken bij zaakvakken en creatieve vakken. Onderzoek naar een effectieve aanpak voor opbrengstgericht

Titel   Opbrengstgericht werken bij zaakvakken en creatieve vakken. Onderzoek naar een effectieve aanpak voor opbrengstgericht werken bij geschiedenis en tekenen
Auteur(s)   M. Amsing, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   21

 
Samenvatting
In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar een aanpak voor opbrengstgericht werken bij vakken als tekenen en geschiedenis. Er wordt een toelichting gegeven op de cyclus ‘Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen’. Deze cyclus is het uitgangspunt geweest van de in dit onderzoek ontwikkelde aanpak.
De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd: leerkrachten werken weinig
opbrengstgericht bij de zaakvakken en de creatieve vakken, terwijl we vanuit rekenen en taal weten dat opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties.
De onderzoeksvragen zijn de volgende:

  • Wat voor aanpak voor OGW kan worden ontwikkeld voor de zaakvakken en de creatieve vakken op basis van de cyclus voor ‘Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen’ en beschikbaar materiaal van OGW op het gebied van taal en rekenen?
  • Voldoet de aanpak aan de genoemde condities voor implementatie (concrete aanwijzingen, aansluiting bij huidige werkwijze, weinig extra inspanning, ervaren effecten)?
  • Werken leerkrachten met de ontwikkelde aanpak meer opbrengstgericht bij geschiedenis en tekenen?

We hebben vastgesteld dat de cyclus toepasbaar is bij alle vakgebieden. Doelen zijn altijd verbonden met hogere doelen die erboven liggen. De visie van de school op het vakgebied is hierbij extra van belang.
Er wordt met name winst behaald door leerkrachten in doelgericht werken en evalueren; differentiëren en effectieve feedback geven aan leerlingen is nog lastig.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen