Direct naar content

Sterk bestuur voor sterke scholen! Paper ORD 2013

Titel   Sterk bestuur voor sterke scholen! Paper ORD 2013
Auteur(s)   M. Vermeulen, M. Versloot, S. Beek, I Sagasser
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair en voortgezet onderwijs
Pagina's   9

 
Samenvatting
De vraagstelling van het onderzoek ‘Besturen vergeleken’ luidt als volgt: Welke verschillen zijn er te onderscheiden in de wijze waarop het intern toezicht, het bestuur en het management functioneert bij besturen van scholen met hoge en lage leerlingresultaten, in zowel PO als in VO?

De resultaten van het onderzoek wekken de indruk dat besturen van zwakke scholen zich nog een beetje opstellen als doorgeefluik van de overheid en weinig of geen eigen kaders hanteren. Het lijkt dat deze besturen moeite hebben de vernieuwingen bij te houden en de teamontwikkeling lijkt nog niet voltooid is gelet op de gerichtheid van het professionaliseringsbeleid en dat de bestuurder veel zelf doet en weinig bij de schoolleider neer te leggen als het om de beleidsvorming gaat.
De sterkere scholen lijken proactiever, zijn meer op bovenschools en de buitenwereld gericht, hebben het minder over vernieuwing als noodzaak voor professionalisering, hanteren meer eigen normen, hebben bestuurders die meer aan hun schoolleiding over laten en lijken ook meer behoefte te hebben aan onderwijskundige kennis op het niveau van bestuur.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen