Direct naar content

Taal- en rekenvaardigheden van vmbo-leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgens hun docenten

Titel   Taal- en rekenvaardigheden van vmbo-leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgens hun docenten. 
Auteur(s)   J. van der Hoeven en J. Meijer
Instelling en jaar   KPC Groep, 2011
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   54

 
Samenvatting
Onderzoek naar het oordeel van vmbo-docenten over het taal- en rekenvaardigheidsniveau van leerlingen in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bij instroom in, en uitstroom uit het vmbo. De volgende onderzoeksvragen werden daarbij beantwoord:

  • Welke eisen stellen docenten aan hun leerlingen?
  • Hoe schatten zij het uitstroomniveau van hun leerlingen?
  • Welke witte vlekken worden geconstateerd?
  • Welke aanbevelingen kunnen ten aanzien van het reken- en taalonderwijs in het BB en KB worden gedaan?

Ter beantwoording van deze vragen werd gebruik gemaakt van een internetvragenlijst en telefonische interviews. De respons op beide typen enquêtes was buitengewoon teleurstellend (een respons tussen de 12½ en 15%). Gemiddeld gesproken verwachtten de respondenten wel enige problemen bij het bereiken van de referentieniveaus van hun leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. In het algemeen waren de respondenten negatiever over de beheersing van de referentieniveaus voor rekenen dan die voor taal.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen