Direct naar content

Veiligheid & participatie. Werken aan de school als gemeenschap met medewerkers, leerlingen en ouders. Onderzoeksrapportage

Titel   Titel Veiligheid & participatie. Werken aan de school als gemeenschap met medewerkers, leerlingen en ouders. Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   M. Reitsma, C. de Wit
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   32

  
Samenvatting
De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt luidt: Hoe kun je door vergroting van de participatie van ouders en leerlingen de veiligheidsbeleving in en rond de school optimaliseren? Wat werkt en wat werkt minder goed of anders gezegd: wat zijn kritische succesfactoren en aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Dit onderzoek zoemt niet alleen in op een vergroting van de veiligheidsbeleving, maar geeft ook een richting aan waarlangs die beleving zou kunnen worden geoptimaliseerd. En wel door het vergroten van de veiligheid en de veiligheidsbeleving niet alleen op het bordje van de school – i.c. de medewerkers – te leggen, maar leerlingen en ouders tot mede-probleemeigenaar te maken.
In dit praktijkgericht onderzoek kwamen ouders, leerlingen, leraren en schoolleiding op diverse scholen voor voortgezet onderwijs samen in een leerkring. Vanuit een collectieve ambitie werden door leden van de leerkring onderzoekjes uitgevoerd en op basis daarvan werden gezamenlijk ontwikkelingen op school in gang gezet. Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat alle deelnemers binnen de leerkring (ouders, leerlingen, leraren en schoolleiding) zich meer betrokken voelen bij de schoolontwikkeling. Alle partijen hebben ervaren wat de meerwaarde is om als gelijkwaardige partners samen op te trekken en om de school te ontwikkelen op basis van vier – in aanvang verschillende – perspectieven. De leerkringen zijn erin geslaagd om een gezamenlijk nieuw perspectief te creëren en ontwikkelingen in gang te zetten die de hele school raken.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen