Direct naar content

Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool

Titel   Werken met een ontwikkelingsperspectief in de praktijk van de basisschool
Auteur(s)   S. Beek, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair onderwijs
Pagina's   117

 
Samenvatting
Voor elke leerling die extra onderwijsondersteuning nodig heeft, zal een school voor regulier basisonderwijs een ontwikkelingsperspectief (OPP) op gaan stellen, in overleg treden met de ouders hierover en dit minimaal jaarlijks evalueren. Een ontwikkelingsperspectief omvat de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing hiervan, een beschrijving van de ondersteuning en begeleiding en de eventuele afwijking van het onderwijsprogramma.
Onderzoeksvragen:
Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in hun groep organiseren? Welke factoren belemmeren of bevorderen het werken met een ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse praktijk van de leerkracht basisonderwijs? Hoe kunnen zij daarbij omgaan met de wettelijke kaders en het referentiekader?
Uit het onderzoek op de vijf basisscholen blijkt dat er met het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief een flinke stap in de goede richting kon worden gezet:

  • op de scholen zijn de leerlingen duidelijker in beeld gekomen tijdens de uitvoering van het project;
  • leerkrachten hebben meer inzicht in het verloop en de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen en soms ging deze ontwikkeling sneller dan verwacht;
  • de communicatie met collega’s, ondersteuners en ouders is versterkt.

Maar eveneens bleek dat de implementatie van deze wijze van werken een moeilijk en een intensief traject is dat daadwerkelijk in te zetten tijd, begeleiding en scholing vraagt. De scholen (en het samenwerkingsverband) gaan door op de gekozen weg en zetten de ontwikkelingen in de school voort.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen