Direct naar content

Ontwikkeling toetsingskader vakonderwijs

De Onderwijsinspectie onderzoekt in het kader van de ontwikkeling van meer maatwerk in het toezicht naar mogelijkheden om de kwaliteit van het vakonderwijs verder in de diepte te onderzoeken. Dit is een onderdeel van het pilotproject “Toezicht 2020”. KPC Groep heeft de opdracht gekregen daar kijkwijzers voor te ontwikkelen. KPC Groep wil daar graag ervaren vakdocenten bij betrekken.

Vakinhoudelijke deskundigheid
De inspectie hanteert een Toezichtskader: een met de schoolbesturen en het Ministerie afgestemde lijst van inspectiecriteria. Op basis van dat toetsingskader moet de Onderwijsinspectie beoordelen of de leerinhoud aansluit op de examenprogramma’s en de kerndoelen, of er sprake is van samenhang en of het lesaanbod en de vakdidactiek up-to date is. Om Onderwijsinspecteurs hier in te ondersteunen worden vakbeoordelingsinstrumenten gemaakt voor 10 kernvakken Frans, Duits, Engels, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde.

Vragen?
Voor vragen over de vakken Duits, Frans, geschiedenis, Engels en economie kunt u contact opnemen met adviseur Elleke Ketelaars.
Voor vragen over de vakken wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde kunt u contact opnemen met adviseur Marieke Versloot.
 
De vakbeoordelingsinstrumenten bevatten inhoudelijke informatie over de vakken. Deze stellen de inspecteur in staat een relevant gesprek te voeren met een docent over het geboden vakonderwijs. Het vakbeoordelingsinstrument bevat, naast bovengenoemde onderdelen, informatie over verschillende methodes die gebruikt worden in het vak, de belangrijkste onderdelen van het vak, hete hangijzers binnen het vakgebied en de exameneisen. Het instrument komt tot stand in samenwerking met vakdocenten.

Lever je bijdrage als vakdocent
Wil je als vakdocent een bijdrage leveren aan dit project? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt een bijdrage leveren door de mini-enquête in te vullen. Je kunt je ook opgeven als expert, je wordt dan benaderd voor een interview. Als je deel wilt nemen als expert, neem dan contact op met Elleke Ketelaars, adviseur bij KPC Groep.

Mini-enquete

Wil je als vakdocent een bijdrage leveren aan dit project?
Vul dan de mini-enquête in.

Delen