Direct naar content

Regioconferentie Opbrengstgericht werken

Op 22 september 2010 namen 175 leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren uit de regio Utrecht en daarbuiten deel aan de conferentie Opbrengstgericht werken.  Voor de organisatie en het programma tekende KPC Groep in samenwerking met de PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit.
Samen delen werkt heel inspirerend en motiverend’, zo was na afloop de reactie van een groot aantal deelnemers. De conferentie als geheel werd gewaardeerd met een 7,5.  De deelnemers waren  met name te spreken over de inhoud en samenstelling van het programma en het belang voor de beroepspraktijk.  De workshops werden ervaren als levendig en motiverend.

Bruikbaar in de praktijk
In de workshops stonden praktijkvoorbeelden centraal. Hierbij waren vooral leerkrachten uit de praktijk aan het woord. Een veel voorkomende reactie die kon worden opgetekend was: ‘Helder en direct bruikbaar’. De workshops maakten zichtbaar dat zeker bij opbrengstgericht werken de leerkracht het verschil kan maken, dat betrokkenheid nodig is van alle teamleden en dat verbindingen nodig zijn met alle ‘lagen’ in de schoolorganisatie (leerkracht-team-schoolleider-bestuur).

Vragen
In de wandelgangen werden de praktijkvoorbeelden, ideeën en reacties na de workshops uitgewisseld. Een middag bleek uiteraard te kort om alles met elkaar te bespreken en uit te wisselen. ‘Eigenlijk was er te weinig tijd. Ik had nog zoveel willen vragen en zeggen! Niet alle vragen zijn op 22 september beantwoord, maar de inspiratie en enthousiasme waren groot. ‘Het werkt! Ik ga het morgen direct toepassen.’


Presentaties en workshops

1. Meten is weten, maar weet wat je meet!
Door: Felix Razenberg, KPC Groep en Kees Buuts, lid CvB Stichting Zicht Primair Onderwijs
Schoolorganisaties beschikken over veel informatie die ze kunnen inzetten voor de realisatie van ‘meetgestuurd’ onderwijs. Feedback aan de hand van kritische prestatie-indicatoren helpen bij het verbeteren van opbrengsten en resultaten.

 
2. Het hoe en waarom van datafeedback
Door: Erik Adema, KPC Groep en Annemie van Poppel, OBS Brandevoort Helmond
Door gebruik te maken van gegevens (data) kan het didactisch handelen en de interventies naar leerlingen worden verbeterd. Systematische analyse biedt de kans op het bereiken van de vooraf beoogde resultaten.

 
3. Opbrengstgericht werken vanuit woordenschatonderwijs
Door: Aniek Beemer-Verbraak, KPC Groep en Carlijn Oprins-van den Boer, Basisschool Stelaertshoeve Tilburg.
Vanuit de laatste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs verbindingen leggen met opbrengstgericht werken. Woordenschat als belangrijke voorspeller van het schoolsucces.


4. Samenhangend beleid bij toetsen en volgen van de ontwikkeling van kinderen
Door: Kris Verbeeck en Astrid van den Hurk, KPC Groep, Marcel Pennings (OBS de Windhoek), met dank aan Liesbeth Baartman (TU Eindhoven).
Er zijn veel vragen rond het toetsen en volgen van de ontwikkeling van kinderen. Is er samenhang tussen toetsen, gemaakte keuzes en de gekozen instrumenten?Helpen zij daadwerkelijk de klaspraktijk te verbeteren? Een analyse-instrument voor samenhangend beleid kan uitkomst bieden.

 
5. Werken met referentieniveaus
Door Henriëtte Coppes, KPC Groep
In de referentieniveaus is vastgelegd wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Deze referentieniveaus (SLO) kunnen als referentiepunt dienen bij de overgang van PO naar VO. De beschrijving van taal- en rekenvaardigheden kan bovendien helpen de drempels (overgangen) tussen de onderwijstypen weg te nemen en daarmee voor een doorlopende leerlijn zorgen.


6. Klassenmanagement opbrengstgericht organiseren
Door Fritz Spliethoff, KPC Groep en Anneke van Ooijen, basisschool De Driesprong Eindhoven.
Bij de inrichting van het klassenmanagement wordt gebruik gemaakt van waarnemingen, toetsgegevens en observaties om in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen om daarmee de opbrengsten te verbeteren. Om de noodzakelijke instructieruimte te creëren wordt gebruik gemaakt van de zelfsturing van leerlingen en hun takenwerk.


7. Overgang van PO naar VO
Door: Wilma Willems, KPC Groep en Tonny Knapp, Mariaschool Erp. Bij de overgang van leerlingen van het po naar het vo wordt gekeken naar de referentieniveaus. Maar ook dat de leerkrachten hun onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de cruciale leermomenten. Praktijkvoorbeelden geven inzicht in de veranderingen van de afgelopen tijd op dit gebied.

 
8. Opbrengstgericht werken aan taalonderwijs
Door: Martine Amsing en Veronique Bekkerink, OBS Broekhem Valkenburg aan de Geul
Verbetering van de kwaliteit van taalonderwijs begint met het stellen van vragen en met reflectie. Aan de hand van het ‘ankermodel’ worden antwoorden uit de praktijk van het taalonderwijs gegeven.

  • Opbrengstgericht werken aan taalonderwijs (pdf)

 
9. Hoe halen we eruit wat erin zit? Hogere opbrengsten in het rekenonderwijs
Door: Maaike Verschuren en Joke Naaktgeboren, KBS De Vonder Borne
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt inzicht gegeven hoe leerkrachten daadwerkelijk de rekenopbrengsten van hun leerlingen kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen, observatie en leergesprek met  het kind, kijken zij naar het rekengedrag van een leerling en bepalen de onderwijsbehoefte. Daarnaast is KIJK, observatie registratie instrument ingezet. De succeservaringen van de voorbeeldschool worden interactief gedeeld.

  • Hoe halen we eruit wat erin zit? Hogere opbrengsten in het rekenonderwijs (pdf)

 
10. Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken
Door: Nora Booij en Ellen Klitsie, basisschool De Regenboog Zoetermeer
In deze workshop wordt ingegaan op het opbrengstgericht werken van de intern begeleider.
Er wordt praktisch en concreet ingegaan op het meer doelgericht werken van de intern begeleider volgens de principes van 1-zorgroute. Aan bod komen het gezamenlijk maken van een groepsplan en het observeren van de doelgerichte aanpak van een leerkracht in de groep.

Delen